HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 013 / a.

Dátum 1572. december 12.
Jelleg

21 old. latin eredeti. + 1597. február 7. Inventarium magyar, részletesebb adatokkal

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: a vár fegyverzete, bútorai, borok, az egyes zalai falvak gabonatized tartozása.
Egerszeg kastély:
Kovácsműhely: nyíróolló, kalapács, üllők. – Majorsági felszerelés; fatálak, kád, edény, cseber, fejsze, mozsár, rács, nyárs, serpenyő. – Allódiális állatállomány: lúd, tyúk és kappan, csirke, kacsa, galamb, páva. – Kapuk és kapuépület; láncok, zárak, szakállas puska, rézágyú, némi berendezés. – Északi bástya; szakállas puskák, vasazott rézágyú, golyókészlet, golyóöntő formák, salétrom, higany és lőporkészlet. – Keleti bástya; törött réztarack, sózott káposzta hordóban. – Különböző termek, némi berendezéssel, (szenesház). – Domus dispensatoria; só, fontban és kockában, méz, cserépedényben, kád, szék, üres hordó. – Konyha, némi felszerelés. – Kychyn pincerna; fakupák, kötelek, gereblyék, ecetes hordók, üres gabonás hordók, béklyó. – Búza, korpa és borsókészlet, hordóban. – A kicsiny és a nagy pince, valamint az északi és a keleti bástya pincéi; borkészlet, hordóban és akóban, össz. 1347,7 urna.
A novai dézsmakerület 26 falvának határában fekvő dézsmagabona, kepében. Búza, rozs, kevert és tavaszi.
A kapornaki dézsmakerület 25 falvának határában fekvő dézsmagabona, kepében. Búza, rozs, kevert és tavaszi.
Egereszegi uradalom, a veszprémi püspökség birtoka.
(Zala m.): Egherzegh castellum
Restantia frugum decimalium: Nowa kees: Szeptek utraque – Ollar – Alybantth – Paly – Bodoghffalwa – Zalazentth-Georgh – Hazhagk – Lentő – Paccha – Salomwara – Bonczodffölde – Bencze – Bollahyda – Kaloczffalwa – Jan – Zenthh-Iwan – Apathy – Irsa – Lyczko – Lakormand – Boczffőlde – Wőrősfalu – Roklyan – Zentth-Győrgh – Dobron
Cultellus Kapornak: Beer – Aramad et Zalazegh – Chyafford – Koppan – Kedhyda – Kalos – Chyan – Barathokfalwa – Zentth-Andras – Bwchya et Zentth-Thamas – Pőlőske – Felketth-Bak – Dők – Isthwantth – Gywrws – Bezered – Podar – Almasd – Wőczkond – Apathy – Henye uterque – Petrete

Tartalomgazda