HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 012.

Dátum 1572. február 4.
Jelleg

Latin eredeti 24 old., a dátum a praesentálásé.

Szöveg

„Regestum” Összeírás: 1571. július 8.-1572. január 25. között: tized bevétel, kiadás, allódiális gabona számadása. bortized az egyes szőlőhegyekről, vám tételesen, készpénz-bevétel tételesen.
Regestum super omnes introitus proventuum arcis Sabariensis ac eorundem exitus.
A szombathelyi dézsmakerület gabonabevétele, kepében, össz. 1007 kepe. – Az egyes falvak földesurai mindenütt megnevezve. – A jobbágyok egy dézsmakepét 7 1/6 dénáron váltanak meg.
Az arok-köz-kes-i dézsmakerület gabonabevétele, kepében, össz. 801 kepe.
Rákos oppidum:
A dézsmagabona-bevétel 104,5 kepe.
Szanat, Püspöki és Syra:
Vári falvak, dézsmagabona, kepében – búza, árpa, rozs és zab.
Szombathely oppidum:
Dézsmagabona-bevétel, köbölben és allódiális gabonabevétel, kepében. Búza, rozs, zab és árpa. – Két földesúri malom a Gyöngyösön folyócska mellett; jövedelem. – Egy harmadik malom Syra faluban, mely után csak földesúri adó jár. – A szombathelyi és rákosi, 1571. évi allódiális vetés, köbölben, búza, rozs és árpa. – A várnagy és különböző officiálisok gabonajárandósága, köbölben. – Uradalmi borkészlet, hordóban és akóban. – A praebendisták névsora és a várnagy elszámolása a kezéhez adott borokról. – A győri püspök jogán a várat illető bordézsma egy részét árendálják, más részét viszont természetben szedik be.
Csák, Szerdahely és további 19 szőlőhegy:
Dézsmából származó borkészlet, hordóban és akóban.
Szombathely:
Kimutatás a várnagy asztali és szolgálati borfogyasztásáról, akóban. – Néhány kisebb kiadás; 2 hordó educillált újbor és a várnagy sallarium bora (20 akó). – Szombathely városa régebben egyösszegű adót fizetett, most vaj, szalonna, sajt, stb. szállítása miatt, amivel a várat látják el, csökkentették adójukat.
Szanat:
Jobbágytelkek száma. – Census. – Lúd, csirke, tyúk, vaj és sajt-adó. – Különböző uradalmi bevételek: dézsma-árenda, educillatiós bevétel, őrszolgálat megváltása, stb. – Kimutatás a vámbevételekről. – Kimutatás a vár ellátására pénzen vett készletekről: hús, hal, fűszer, gyertya, sajt, vaj, méz, olaj, só. – Kimutatás a vár szükségleteire vásárolt árukról (esetleg munkabérekről): ablaküveg, hordó-abroncsok, fatányérok, lakatok, hordók, deszkák, zsindelylécek, tisztítás díja, apró szegek, zsindelyszegek, nagy szegek, kések, vas kanál, serpenyő, kis fúrók, rézcső, 1 mázsa vas, az ácsmester munkabére. – A tabellariusok és cursorok utazási költségei, forintban. – Kimutatás a vári officiálisok javadalmazásáról: provisor, várnagy, vice-várnagy, szakács, kenyérsütő, kertész, kulcsár, kádár, a soroki ispán, 9 portarius. – A dézsma beszedésére, ellenőrzésére alkalmilag, rövidebb időszakokra fogadtak fel embereket. – Kimutatás a vár szükségleteire vásárolt papír készletekről. – Kimutatás az 1572 januártól májusig a pozsonyi kamarához beküldött összegekről; össz. 712 fl. – A kamarai kiküldöttek 1571. évi ellenőrzése során fellelt vári készletek és jószágok: allódiális sertések, jobbágyadóból származó sertések, szalonna-készlet. – (Egy lardum nyáron 2, télen 1 hónapig fedezte a konyha szükségletét.) – Az uradalmi vaj és sajtkészletet részben vásárlás útján egészítik ki. Az egész készletet a belső fogyasztás fedezésére adják. – A majorsági szárnyas jószág az átvételi leltár idején és most: liba, tyúk, kacsa. – A muneralia címén beszedett szárnyas jószágot a várbeliek és a vendéglátás éli fel. – A vámbevételből származó, valamint a pénzen vásárolt sót is a várbeliek szükségleteire fordították. – Az uradalmi szénakészletet, – pl. Sorok határában – a provisor és a vendégek lovai fogyasztják el.
Szombathelyi uradalom. A győri püspökség birtoka.
(Vas m.): Cutellus Sabariensis: Kysazzonifalwa – Kőweskwt – Saalfalwa – Achad – Szylwagy – Wywalt – Also-Szeleste – Seden – Köwesd – Karolly Pattia – Dako Pattia – Terestien – Szent-Iwan falva – Wyfalu – Nychk – Chenigh – Kemeni Egerzegh – Szentt György – Gwar – Olad – Sye – Ondod – Toroni – Dozmatt – Also-Löwő – Fölső-Löwő – Tarcha – Bwchw – Szemese – Kereztes – Bosogh – Zerdahell – Apati – Hereni – Chemete – Waltt
Cultellus Arok-köz-kes: Waswar – Sydofölde – Wy-Laak – Also-Ozko – Gőrwar – Gőr-falwa – Bodogh-Azzonyfalwa – Gekenes – Andrasfalwa – Gerse – Zőche – Almasd – Nadasd – Haliogh – Almasd – Hydwegh – Rempe-Hollos – Hydas-Hollos – Egyhaz-Hollos – Molnos-Szechőd – Egyhazas-Szechőd – Kermend – Szent-Kyrali – Nad-Allis – Lowazd – Dorozlo – Goston – Tyzta Mark – Tarrodfalwa – Ratot – Szentt-Mihali – Gyak – Saros-Lak – Kys-Wniom – Poliani – Kaponasfalwa – Thottfalwa – Gyano – Kys-Sennie – Kowachy – Chaztt – Szechen – Kys-Tanna – Nagy-Kayd – Herman – Tapanfalwa – Wyfalu – Kys-Szőlős – Lwkafalwa – Rakos
Szanath – Pwspoeki – Syra – Chak – Szerdahely – Bosogh – Rhohonch – Hodaz – Chatar – Vashegie – Kapinch – Chawa (Sopron m.) – Kabod (Sopron m.) – Achad – Gwar – Zent-Gőrgi – Zeleste – Rakos – Kraich – Muglin – Pall – Szaprun – Lauch – Sabaria – Szanat – Syra – Pwspöki

Tartalomgazda