HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 010 / a.

Dátum 1570. április 24.
Jelleg

25 old. latin egyszerű másolat.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: allódiumokban: gabona, bor, más élelem, állatok, vetés.
Nagyszombat:
Érseki ház, pinve: borkészlet, hordóban és akóban. Üres hordók. Ugyanitt liszt, nagyszombati mérőben. – A padláson: zabkészlet, mérőben és kősó-kockák. – Ecetkészlet, hordóban és akóban.
Újvár vára:
Érseki borkészlet, hordóban és akóban. Ecetkészlet, ugyancsak hordóban és akóban. – Búza, búzaliszt, zab és árpakészlet pozsonyi mérőben. – Szalonna, valamint romlott hájkészlet. – Tehénsajt, egyéb sajt (caset et formagia), só, és vágómarha-készlet, – Az uradalmi őszi vetés 509 po. mérő zab!!! – Üres hordókészlet. – Földesúri serfőző, felszereléssel. – Uradalmi szénakészlet, ölben (egy része Tardoskedd határában).
Tardoskedd:
Uradalmi gabonakészlet pozsonyi mérőben: búza, zab, köles. – Allódiális állatállomány: nagy disznó, sertés, süldő, ménes, növendék ló, csikó, kappan és tyúk, lúd, kis liba. – Uradalmi őszi vetés, pozsonyi mérőben: búza, árpa, zab, köles.
Vága:
Uradalmi gabonakészlet, nagyszombati mérőben: búza, búzaliszt, rozs. – Földesúri vetés, nagyszombati mérőben: búza, árpa és zab. – Eke, szekér, hordók, kádak, edények, dézsák, üst, rosta, fatányérok, stb. – Allódiális állatállomány: szekeres ló, tehén, idei borjú, 3 és 2 éves tinó, ökör, bika, bikaborjúk, 2 éves üsző, sertés, süldő, malac.
Cella Keriensy:
Uradalmi borkészlet, hordóban és akóban.
Verebély:
Uradalmi borkészlet hordóban és akóban.
Ledéc:
Földesúri borkészlet, hordóban és akóban.
Izbég:
Uradalmi vermelt gabonakészlet, pozsonyi mérőben: elsősorban búza, kisebb mértékben rozs, árpa és zab.
Egerszeg:
Uradalmi gabonakészlet vermelve, pozsonyi mérőben. Főleg búza és zab, kisebb mértékben rozs.
Kálmánfalva:
Kimutatás az uradalmat illető gabonahátralékról, pozsonyi mérőben.
Verebély:
Az oppidum és további 10 falu határában uradalmi gabonaasztagok, kepében: búza, rozs és tavaszi gabona.
Verancsics Antal esztergomi érsek birtokai.
Thyrnawa (Pozsony m.) – Wywar arx (Nyitra m.) – Tardoskedd (Nyitra m.) – Vagha (Pozsony m.) – Cella Keriensy – Werebel (Bars m.) – Ledecz (Nyitra m.) – Izbegh (Nyitra m.) – Egerzegh (Nyitra m.) – Kalmanfalva (Nyitra m.) – Verebely (Bars m.) – Aha (Bars m.) – Nyttra-Wychap (Nyitra m.) – Kerthwely (Nyitra m.) – Pereszlyen (Nyitra m.) – Belgyen (Nyitra m.) – Peries (Nyitra m.) – Lypolnik (Nyitra m.) – Sárfew (Nyitra m.) – Kelechen (Nyitra m.) – Wylak (Nyitra m.)

Tartalomgazda