HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 008 / g.

Dátum 1592
Jelleg

2 old. latin egykorú másolat + „Inventarium rerum ...” 2 old. másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

Összeírás: a püspöki residenciális ház berendezése, sütőház, élelmiszer.
Kuthassy János győri püspök javára készített kamarai leltár.
Győr:
A püspöki ház különböző helyiségei, némi berendezés. – Sütőház, felszereléssel. – A konyha melletti helyiségben és az istállóban gabonakészlet, köbölben. – Egy másik szobában: ecet, akóban. – Sub tecto: zabkészlet, mérőben, továbbá szalonna és üres hordók.
Defectus ad pecuniariam aestimationem redacti Kimutatás a régebbi leltár ellenőrzése során mutatkozó hiányokról, – értékbecsléssel.
Győr:
Domus episcopalis. A gazdaságból hiányzó dolgok: vadászháló, törött ágyú darabja, dió, köles, háj és némi borkészlet. – A majorsági állatállomány hiánya: tyúk, kappan, jérce, kis liba, fejőstehén, meddő tehén, öreg disznó, süldő, malac.
Győri püspökség birtoka.
(Győr m.): Győr

Tartalomgazda