HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 001 / i.

Dátum 1609. június 1.
Jelleg

5 old. latin és magyar másolat.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: edények, bútorok, szerszámok, gabona, állatok.
Inwentarium rerum mobilium in domo Archiepiscopali Wywariensi existentium.
Újvár vára:
Udvarbíró uram háza; berendezés és vasas kopják. – Számtartó uram háza. – Frumentarius háza; berendezés, mérőedények, lakatok, zsindely és zsindelyszeg-készlet. – Pince; pincészeti felszerelés. – Saffár ház; kopják, kopjavasak, különböző ládák, hordók, teknők. – Setew haz; teknők, edények stb. – Konyha; nyárs, bárd, teknő, sóőrlő, stb. – Drabant ház; némi berendezés. – Peter pap uram háza; némi berendezés. – Pintér ház; 12 féle kádár szerszám magyar neve, (horgas kézvonó kés, fenék kerekítő fúró, stb.) – Allódiális állatállomány: tehén, tinó, két éves borjú, idei borjú, lúd, kis lúd, kacsa, kis kacsa, sertés, tyúk, méhraj. – Ások, kapák, némi szénakészlet, ölben. – Majorsági vetés, nagyszombati mérőben: búza, zab, árpa, köles, lencse.
Tardoskedd:
Majorsági vetés, nagyszombati mérőben: zab és árpa.
Drégely:
Majorsági vetés, nagyszombati mérőben: búza és zab.
Az érseki uradalom, különböző forrásokból származó, teljes gabonakészlete: 13,105 nszb. mérő búza, 101 nszb. mérő árpa. (Pillanatnyi készlet a teljes bevétel és kiadás jelzése nélkül!)
Újvári uradalom. Esztergomi érsek javai.
(Nyitra m.): Wywar – Tardoskedd – Dregel (Hont m.)

Tartalomgazda