HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 001 / g.

Dátum 1601. október 5.
Jelleg

20 old. latin eredeti.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: érseki palota berendezése, gazdasági eszközök, élelem, bor, liturgikus felszerelés, allódiális és tizedgabona.
Leltár, melyet Kutassy János esztergomi érsek halála után vettek fel.
I. Újvár vára:
Az érseki ház, most a provisor lakása; berendezés. – A számvevő lakása; só, sajt és gabonakészlet, valamint fegyverek. – Domus dispensatoria; felszerelési tárgyak, üstök, fazekak, némi borsó és korpakészlet. – Konyha és sütőház; némi felszerelés. – Liszt, valamint búza-, árpa- és zabkészlet, pozsonyi mérőben. – A felső és alsó borospince borral (hordó és akó) és némi pince felszereléssel. – Másik érseki ház; berendezés, pince; borkészlet hordóban és akóban. – Várkápolna és paplak; berendezés, felszerelés. – 11 köves földesúri malom, nagy lisztkészlet, hízósertések. – A malom melletti szérűskertben nagy dézsma-gabonaasztagok. – Földesúri szántó, vetőköbölben és földesúri szénakészlet, ölben. – A vári allódiumban állatállománya: fejős juh, ménes, fejőstehén, ökör. – Földesúri szénakészlet, ölben. – Vári török hadifoglyok, váltságdíj, kezesség.
II. Tardoskedd:
Földesúri szántó, pozsonyi mérőben. – Allódiális szénakészlet ölben az 1600 és 1601 évekből.
III. Inventario frugum in acervis:
A búza, rozs és tavaszi gabona asztagok kepeszámát mindenütt megadják.
Érsekújvári uradalom. Kutassy esztergomi érsek javai.
(Nyitra m.): I. Uywar arx
II.: Tardoskedd
III.: Thapolchan I-IV. districtus: Andach – Elekchy – Lakachy – Wdwarnok – Rechen utraque – Merechych – Feőlseő-Kaap – Nagy-Repen – Dyos – Nesethe – Bzynch – Ardanocz – Szerbycz – Sook – Ludan – Nagy-Thapolchan – Thawarnyk – Raychan – Theszar – Kwzmyncz – Wyttkocz – Nagh-Lean – Rhedők – Aranyas – Kys-Vendegh – Nagy-Wendegh
Chehy districtus: Komiath – Bessenew – Naghszegh – Malomszegh – Egyhazszegh
Districtus Comarom extra aquas: (A 18. században Nyitra megye déli része): Sook – Zeőleőcze – Farkasd (Komárom m.) – Ondod – Kerezthur – Megyer – Bankeszy
Districtus Comaron intra aquas: Wyzwar (Komárom m.) – Aswan (Győr m.) – Olthwan (Győr m.) – Raro (Győr m.) – Hederwar (Győr m.)
Districtus Bathorkeszy: Bathorkeszi (Esztergom m.) – Wyfalu (Esztergom m.)
Districtus Sylyz: (Bars m.)
Districtus Paztho: (Hont m.)
Districtus Ludan: Ludan – Keőreősken utraque (Hont m.) – Keer (Hont m.) – Warsen (Hont m.) – Chyank (Hont m.) – Fegywernek (Hont m.) – Peszek (Hont m.)
Officiolatus Zeőleős
Officiolatus Czethen: Egerzegh – Izbegh
Officiolatus Tahrdoskeddy
Officiolatus Khemend (Esztergom m.)
Officiolatus Wdward: Wdward (Komárom m.) – Nyarhyd (Komárom m.) – Gyarogh vel Wywar – Nagykeer – Apathy
Officiolatus Guttha: Imeő (Komárom m.) – Anyala (Komárom m.)
Officiolatus Zeőden: Magyarszeőden (Esztergom m.) – Nemethszeőden (Esztergom m.) – Wasarhell (Esztergom m.) – Musla (Esztergom m.) – Barrth (Esztergom m.) – Farnad (Esztergom m.) – Ledecz – Gwgh – Bwchw (Esztergom m.)
Officiolatus Sarllo: Nagh-Sarllo (Bars m.) – Heőlwen (Bars m.) – Kys-Saaro (Bars m.) – Zenthgeorgh (Bars m.) – Fwzesgiarmath (Hont m.) – Perbethe (Komárom m.)
Officiolatus Werebell (Bars m.)
Officiolatus Zalka (Hont m.)

Tartalomgazda