HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 001 / a.

Dátum 1567–1568. január 26.
Jelleg

62 old. lat. eredeti.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: fegyverzet a várban, allódiumok, gabona, állatok, gabona és bortized, kommenciós lista, katonaság névsora.
I. Inventarium universarum munitionum in arce Olahwywar existentium:
Az első házban: puskák, szakállas-puskák, szurokkoszorúk, fűrészek, fúrók, vasak, láncok, karók, fejszék, kapák, rosta, valamint lőpor, salétrom és terpentin-készlet. – A második házban: lőporkészlet, különféle lövedékekés szerszámok. – In domo sacerdotali: lándzsák és taligák. – A negyedik házban: meszes hordók és rosták. – Esztergomi bástya: 30 fontos ágyú, 2 fontos sugárágyúk, szakállas-puskák, lőpor- és lőszerkészlet. – Esztergomi kapu: szakállas-puskák, lőpor és lőszerkészlet. – Másik esztergomi bástya: 5 fontos ágyú, sugárágyúk, lőpor- és lőszerkészlet. – Léki bástya: szakállas-puskák, lőpor és lőszerkészlet. – Gugi bástya: sugárágyúk, szakállas-puskák, lőpor- és lőszerkészlet. – Bécsi bástya: szakállas-puskák, lőpor és lőszerkészlet. – Nyárhidai bástya és várfal: 5 fontos és 2 fontos sugárágyúk, szakállas-puskák, lőpor és lőszerkészlet.
II. Inventarium variorum victualium:
Tardoskedd:
Allódiális állatállomány: igás ökör, öt éves tinó, öt éves bika, négy éves tinó, három éves tinó, két éves tinó, fejőstehén, négy éves üsző, két éves üsző, bikaborjú, tehénborjú, idei borjú. – Pecora malefactorum – elkobzott paraszti állatok: 7 tehén, 4 borjú, 1 tinó. – Allódiális állatállomány: ménes, csődör, csikó, szekeres ló, juh, elkobzott juhok, sertés, kan disznó, süldő, lúd, tyúk. – Széna, zab és búzakészletek.
Újvár:
Szalonnák, olvasztott ó-zsír, sajtok, liszt-, búza- és zabkészlet. – Vágómarha és sertésállomány. – Széna-, búza- és zabasztag Izbég és Egerszeg határában.
III. Acervi restantes:
A felsorolt helységek határában a várat illető dézsma, illetve kilenced gabonaasztagok fekszenek.
IV. Inwentarium wini:
Minden hordó tartalmát meghatározzák akóban és jelzik, hogy új vagy óborról van-e szó? – Külön kimutatás az esztergomi uradalom egyes falvaiba szétküldött borról.
V. Ratio ordinis equitum et solutionis familiarum et servitorum Novae Arcis Archi-Episcopalis:
Kimutatás a lovaskatonál állítására kötelezett uradalmi és várbéli tisztekről. Egy-egy officiolátus jövedelmét és zsoldpénzt kapnak, de a magasabb rangúak ezenkívül készpénz-fizetést, ruhamegváltást, valamint bor és gabona-járandóságot is húznak. – A 25 tiszt összesen 164 lovast tart fegyverben. – 98 havi 3 ft-os zsoldért szolgáló vári huszár. – A gyalogság átlag havi 2 forintot kap; 2 tiszt, 20 altiszt és 176 katona. – A 6 tüzér kb. háromszoros zsoldot kap.
Numerus familiae arcis et mercenariorum allodialium:
A fizetés: készpénz, ruhamegváltás, bor, búza, hús, sajt, só és szalonna járandóság. Egyes esetekben (mészáros, pásztor) ing és nadrágpénzt is: magister vitualium + 1 servitor, lanio, custor boum, a praefectus allodiatorum segítője, doleator, caupo, mercennarii allodiales, allodiator cum uxore, pastor aequacearum, opilio, subulcus, kochysta, claviger Tyrnawiensis, doleator Tyrnaw.
Az ordo officiolatumban felsorolják hány helység tartozik egy-egy ispánsághoz.
Különféle havi zsoldfizetési kimutatások és jegyzékek.
Újvári uradalom (Nyitra m.):
I. Olahwywar
II. Thardoskedd – Uywar – Izbeegh – Egerszegh
III. Wezelye – Dwbowan – Karkowecz – Pechenied – Erwiste utraque – Rathnocz – Bottfalwa – Hrusow cum Lwbina – Zerdahel – Bory – Rakowycze – Zwkowcz – Lapasow – Koztholyan – Werebeel (Bars m.) – Theld (Bars m.) – Aha (Bars m.) – Zentpeterfalwa – Kelechen – Wdwarnok – Lehotka – Wylak – Koros – Bewlgén – Chermen – Nesethe – Lypolnok – Sarfew – Kewrthwelj – Perezlen – Nytrawychap – Lwdan
IV. Uywar – Ledecz – Pogran – Nagy-Keer – Galgocz – Tardoskedd – Werebeel (Bars m.) – Aha (Bars m.) – Czethen – Izbeegh – Egerzegh – Tyrnawa (Pozsony m.)

Tartalomgazda