HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 040.

Dátum 1550. május 18.
Jelleg

Eredeti, latin, 12 pag., sajátkezű aláírás + I. Ferdinánd mandátuma Munkács, Huszt várakhoz kiküldött komisszárusokhoz, (7 old. ered. lat.) (1550. január 29) + Inventarium másolata hozzáírva Werner officiális számadása 1550–1551 évből (8 old.), 1 pld.

Szöveg

(Összeírás) „Inventarium”, melyet Desewffy János és Makay Tamás által átadott javakról készítettek a kamara officiálisai.
Huszt:
Hadiszerek, fegyverek, golyók, puskapor, szerszámok, mozsarak – Konyháravaló élelmiszerek tételenként – Konyhafelszerelés – Sütőház felszerelése – Ló – Várnagynak adott gyertya, bor, ecet, aszalt szilva, brinza. – Számadás a külső tisztek által a várba beküldött anyagról, fegyverek, ólom; élelmiszer nincs.
I. Ferdinánd levele, mellékletként felvéve.
Fiskális javak.
(Máramaros m.): Huszth

Tartalomgazda