HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 032 / c.

Dátum 1568
Jelleg

Eredeti, latin, 6 pag., sajátkezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata, évszám nélkül, keletkezési idejére a mellette elfekvő iratok utalnak.

Szöveg

(Összeírás) „Inventarium rerum et animalium in allodio possessionis Waga ...” Készítette Popronczai Kakas István.
Waga:
Allódiumban állatok, ökrök, bika, borjak, üszők, tehenek, disznók, ludak, kacsák. – Élelmiszerek: szalonna, fejes és vágott sós káposzta, juh- és tehénsajt, bab, búza, liszt, túrótartó csöbör – Búza, árpa, borsó, széna – Kertben sáfrány – Bútorok, edények – Szekér, eke tartozékaival – Juhászházban cseber – Allódiumban hospesek, szolgák, juhász feleségével, bojtárjával. – Egész és zsellértelkek – Elhagyott telkek – Szt. Györgykor és Mihálykor telkenként fizetnek. – Nagyböjtbe ajándék helyett fizetnek. – Terményekből, bárányokból, méhekből tizedet adnak – 5 malom, tisztnek fizetnek utánuk – Tartoznak a malomhoz szolgálni – Kis almáskert, jövedelem a tiszteké – Vág rekesztéséért a tiszt asztalára halat adnak, értéke – Bírságok – Bor kintlevőségek
Szerdahely:
Mikor az urak megérkeznek, ajándékot adnak – Mészárszék után minden levágott ökör nyelvét tiszt kapja.
Esztergomi érsekség javai.
(Pozsony m.): Waga – Szerdahely

Tartalomgazda