HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 031.

Dátum 1568. május 31.
Jelleg

Eredeti, latin 19 pag., sajátkezű aláírás és gyűrűspecsét papírfelzetes lenyomata.

Szöveg

(Leltár) „Inventarium”, melyet Kapronczay István provisor készített.
Nagyszombat:
Érseki ház pincéjében hordók borral, felső pincében lévő bor. – Bútorok szobánként – Német hitszónok pincéjében lévő bor – Újonnan épült ház a tűzvész után, benne vasas szekerek, hordók, eke tartozékaival.
Waga:
Allódium – Állatok: kocsilovak, hitványak, igás ökrök, bika, borjak, üszők, fejős és meddő tehenek, fejős és meddő juhok, bárányok, disznók, ludak, kacsák, tyúkok, csirkék, pávák. – Tehén- és birkabőrök – Vágott és fejes sós káposzta hordókban – Juh- és tehénsajt – Bab, búza, liszt, árpa, köles, zab köblök. – Veteményeskert beültetve fokhagymával, hagymával, répával, babbal, cicer borsóval, tökkel, sáfránnyal, borsóval és más különfélékkel. – Búzával, rozzsal elvetett holdak – Szerszámok: kasza, csöbrök, szórólapát, rosta, puttony, sajtsózásra kádak, lisztes és gabonás hombárok üresen, bútorok. – Faszekér, eke tartozékaival – Pásztorházban csebrek, vas üst – Az allódium lakói hospesek, szolgák, juhász feleségével és bojtárjával. – Egész- és zsellértelkek – Elhagyott telkek – Census: a nem exempt telkek után Szt. Györgykor és Szt. Mihálykor fizetnek. – Nagyböjtben telkenként fizetnek egész évi ajándék helyett. – Terményekből tizedet adnak – Kereszténypénzt fizetnek – Méhekből, bárányokból tizedet adnak – 5 malom, tisztnek fizetnek utánuk – Kis almáskert, haszna a tiszteké – A Vág rekesztéséért halakat adnak a tisztnek asztalára, egy évben 2 vagy 3 forintra rúg fel. – Bírságok 1/3-a a bíróé, 2/3-a a tiszté – Nagy rét, földesúr csak annyit kaszál amennyire szüksége van, többi a lakosoké. – Füzes erdő, földesúré – Bor és censussal adósok
Szerdahely:
Féltelkek – Házas zsellérek – Libertinusok – Régen 3 napot kaszáltak, most tiszt tetszése szerint. – Idegenek tized helyett személyenként fizetnek – Mészárszékből minden marha után a nyelvet a tiszt kapja. – 4 malom, egyik száraz, tisztnek fizetnek – Erdő, földesúr használatára.
Zsigárd:
Exempt telkek is – Censusba viaszt is adnak – Rét, földesúr szükségletének felül jobbágyok kaphatják meg – Telkenként ekepénzt fizetnek – Bor és census adósság név szerint
Esztergomi érsekség javai.
(Pozsony m.): Nagyszombat – Waga – Zerdahely – Sigard

Tartalomgazda