HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 014.

Dátum 1754. szeptember 24.
Jelleg

Eredeti, latin, 17 pag., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai

Szöveg

(Összeírás) „Conscriptio”, melyet Pongrácz Ádám margitai harmincados és Thurzo János fiskális prokurátor készítettek.
Monospetri:
26 Örökös jobbágy névvel, fiak, nevük – Telkük nagysága – Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, juhok-kecskék, disznók, méhek. – Búza- és kukoricaföldjeik köblökben – Rétjeik szénahozama – Szőlőik nagysága kapásokban – Megjegyzésben feltüntetve, bíró, földesúri csordás, hajdú, néhányan lovaikat, ökreiket kölcsönpénzen vették. – 33 szabadköltözésű jobbágy névvel, 15 napot dolgoznak, köztük 2 nemes, egyik jegyző volt eddig, most ispán lesz, másik ispán volt. – 29 szabadköltözésű jobbágy névvel, 8 napot dolgoznak évente – Elhagyott telkek, az uradalomhoz csatolták – Református pap, rector és oláh pap által használt telkek – Pósalaki családnak van kúriája, részben gerendával , részben sövénnyel kerítve. – Közelében ház fából, náddal fedve, már rozzant, leírása. – Mellett konyhakert, valamelyes gyümölcsfákkal – Magtár, paraszti munka – Kölestörő fából – Istálló, szekérszín és ólak fából – Káposztáskert, hozama – Szántók 3 nyomásra, befogadóképességük – Földesúri rétek, szénahozamuk – Földesúri szőlő, hozamuk – Földesurak eddig pénzért műveltették a szőlőket, összege, vincellér pénzt, búzát, csizmát kapott és 1 kapát. – Almáskert, értéke – Malom a Berettyón 4 kőre, földesúr búza, kétszeres, árpa, kukorica jövedelme belőle, ezek szokásos eladási ára. – A malom töltése Királyi földjén terül el, ottani földesúrnak a falu évi 3 aranyat ad. – Szabadköltözésű molnár neve, a malom jövedelmének negyede az övé, tartozik a malom körül minden javítást elvégezni, földesúrnak fizet. – Robot értéke – Kilencedet gabonából adnak, búza és kukorica hozama köblökben. – Borkilenced hozama, értéke – Dézsmálás alkalmával minden hospes tyúkot vagy csirkét ad, a szokásos szárnyasokon kívül, értéke. – Pázsitadó címén minden disznó után fizetnek – Tölgyerdők, makkéréskor hízlalható disznók, minden disznó után fizetnek. – Földesúri kocsma, leírása – Berettyó rétet gyakran elönti – Ispán pénzt, búzát, csirkét kap, vetése van, büntetések harmada az övé. – Egy dombon verem, búzának – Határai – Birtoktörténeti adatok
Királyi fiskális birtok.
(Bihar m.): Monos Petri

Tartalomgazda