HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 008.

Dátum 1762. október 22.
Jelleg

Eredeti, latin, 25 pag., sajátkezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai + 1763. január 13-i becslés és másolat, 21 old. latin. Készítették: a pozsonyi kamara officiálisai (Puchner Antal Ferenc számvevő és Szendrey Benedek S. magister)

Szöveg

(Összeírás) „Conscriptio”, melyet báró Vécsey József consiliarius és Piller József Márton sóvári sókamarai inspector készítettek Balassa Pál által a fiskusnak átadott uradalomról.
Budamér:
Régi kastély, jó anyagból, leírása, nagysága, értéke. – Új épület mellette, provisor lakik benne, leírása – Padlásán magtár – Mellette szérű, rajta faistálló, szalmával fedve, lovaknak, kis kocsiszín. – Kert nagysága, vadalmafa és szilvafákkal, részben konyhakerti növényekkel, tavalyi jövedelme, szorgalommal négyszerese lenne elérhető. – Serfőző, leírása, pálinkafőző, értékük, főzéshez szükséges árpa és komló. – Téglaégető, helye, hozama, értéke – Allódium nagysága, reparálásra szorul, leírása, borjú és tehénistállókkal, értéke. – A szérűn másik tehénistálló, borjúistálló, falai vesszőből és agyagból, mindkettő romos. – Csűr fából, szalmával fedve – Allódiális állatok: bikák, igás ökrök, tehenek, borjak, pulykák, ludak, kacsák, kakasok, tyúkok, disznók, juhok, kecskék, méhek. – Majorosnő minden tehén után vajat ad, sajtért és lacticiniumért (túrót ért alatta?) fizet, borjút, ha nem döglik meg, köteles fölnevelni, szárnyasokért bért fizet, csirke, tojás az övé lesz. – Kocsmák, nagyságuk, jövedelmük, kocsmáros széna, zab és hely után fizet, kimért bor és pálinka mennyisége. – Allódiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük – Búzával, zabbal bevetett szántók – Tavasszal fognak vetni árpát, zabot, hajdinát, lencsét, kölest. Mindegyik várható hozama. – Földesúri rétek, szénahozamuk – Erdők, elég nagyok, társbirtokosok egy részét elpusztították, hízlalható disznók, fizetnek minden állat után, jövedelem harmada földesúré, többi társbirtokosoké, utóbbi 6 évben egyszer termett makk. – Föld terméketlen, trágyázásra szorul – Határai – Jobbágyok névvel, fiak – Telkük nagysága – Rétjeik nagysága kaszásokban, szénahozamuk – Állatállományuk: ökrök, lovak (saját és földesúri), tehenek, borjak, disznók, juhok, kecskék, méhek. – Zsellérek névvel – Serfőző, kádárok, kertész, földesúr más faluba tette őket dolgozni. – Jobbágyok heti 3 napot dolgoznak – Szüretre ketten 1 szekeret állítanak. – Fonni tartoznak – Tojásokat adnak vagy fizetnek, 1 zsákot adnak – Zsellérek 2 napot dolgoznak, fonnak, szüretkor kézi munkát adnak. – Makkoltatáskor úgy fizetnek mint az idegenek – Mindenből tizedet adnak, kivéve juhokat, kecskéket, méheket. – Társbirtokosok névvel
Bogdány:
Erdőcske, tölgyes, makkot sem terem, tűzifára nem elég. – Földesúri allódium fából, szalmával fedve, leírása, istállók, értéke. – Új csűr a szérűn – Allódiális állatok – Allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. – Földesúri rétek, szénahozamuk – Malom fából, 1 kőre, leírása, bére – Molnár földesúr számára tartozik dolgozni, értéke
Terebo:
Jobbágyok minden munkát, kaszálást, gereblyézést, szénagyűjtést, aratást, szántást, vetést tartoznak végezni. – Budaméri serfőzőhöz fát tartoznak szállítani. – Tölgy és bükkerdő, hízlalható disznók.
Kőszeg:
Malom fából, jó állapotban, értéke – Bükk és tölgyerdők, hízlalható disznók, értékük
Oroszpeklinke:
Makkéréskor hízlalható disznók
Erdőcske:
Makkos erdők, bükk, hízlalható disznók
Abrany:
Makkos erdő, elég nagy, de elpusztítva, hízlalható disznók
Végén summarium
A b és c példány aestimatio.
Végösszeg: 67321 ft.
Balassa Pál által átadott fiskális javak.
(Sáros m.): Budamér – Bogdany – Vargony – Terebo – Kőszegh – Orosz Peklinke – Loanye – Erdőcske – Abrany – Merk – Becske

Tartalomgazda