HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 005.

Dátum 1751
Jelleg

16 old., latin nyelvű, eredeti példány. Az eredeti Jugoszláviának kiadva, adatok filmről, 2328 dob.

Szöveg

Conscriptio, amely a Trenk-fiscusi javakat tünteti fel, készítette Johann Paulus Passardi kamarai adminisztrátor.
Nustar:
44 jobbágy névvel, táblázatban telkük nagysága, nincs, családfők, testvérek-fiak száma, özvegyek feltüntetve, szántaik nagysága holdakban, kaszálóik nagysága kaszásokban, szőleik nagysága kapásokban, állatállományuk: ökrök, tehenek-üszők, lovak-csikók, juhok-kecskék, disznók száma, méhkas nincs, censusok rovatát üresen hagyja. – Két kis kanalas malmuk után adóznak, malmonként 1 ft. 50 denárt, egy nagyobb kanalas malom, mely után 3 ft-t fizetnek. – Egy cigány lakik a helységben, 1 ft. 50 denárt fizet.
Ostrova:
33 jobbágy névvel, a táblázat rovatai azonosak, állatállományok méhkasok is szerepelnek. – A földesúri kocsmát a helység árendálja, 20 ft. bérösszegért. – Egy cigány, census másfél ft.
Gabosch:
32 jobbágy névvel, méheket, juhokat, kecskéket nem tartanak. – A helység által árendált kocsmáért 25 ft-t fizetnek. – Egy cigány, censusának összege azonos a fentivel.
Jermina:
21 jobbágy névvel, szőleik nincsenek, juhokat, kecskéket nem tartanak. – Kocsma árendájáért 10 ft-t fizet a község. – Egy cigány, censusának összege mint feljebb.
Markoschetze:
76 jobbágy névvel, juhokat-kecskéket nem tartanak, szőleik nincsenek. – Kocsma árendájáért 25 ft-t fizetnek. – Egy cigány, censusa azonos az eddigiekkel.
Schodalvsky:
12 jobbágy névvel, juhokat-kecskéket, méheket nem tartanak.
Csericz:
42 jobbágy névvel, méheket nem tartanak. – Három kanalas malom, mindegyik után 3 ft-t fizetnek. – Kocsma árendában 24 ft-t fizetnek. – Egy cigány, 3 ft. censust fizet.
Marinsy:
37 jobbágy névvel, méheket, juhokat-kecskéket nem tartanak. – Két nagyobb kanalas malom, censusuk összege 3 ft. – Kocsmaárendát 14 ft-t fizetnek. – Két cigány, együttes censusuk 3 ft.
A végén summarius extractus, melyben a rovatok végösszegét összegezi helységenként.
„Extractus Praediorum ...” amely az 1721-es országos összeírás alapján készült az uradalomról. „Conscriptio et aestimatio” az uradalom bevételeiről. „Aestimatio”
Trenk-féle fiskális birtok.
(Pozsega m.): Nustar – Ostrova – Gabosch – Jarmina – Markoschetze – Schodolovsky – Csernicz – Marinsy

Tartalomgazda