HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 073. - No. 014.

Dátum 1749
Jelleg

123 old. latin nyelvű másolati példány. Az eredeti Jugoszláviának kiadva, adatok filmről. 2326 dob.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a vukovári uradalom azon helységeiről készítettek, melyeket a katonai határőrvidékhez csatoltak.
Táblázatos kimutatás a lakosokról: telkük nagysága: nincs családfők, nős testvérek-fiak, nőtlen testvérek-fiak száma, özvegyek feltüntetve, szántóik nagysága holdakban, rétjeik nagysága kaszásokban, szőleik nagysága kaszásokban, állatállományuk: ökrök, tehenük-üszők, lovak, méhek, juhok-kecskék, disznók száma, censusuk egyenkénti összege: nincs
Terpina:
116 jobbágy névvel, házak száma revideálva. Földesúrnak közösen fizetnek földcensus címén, kocsmáért, mészárszékért, földesúr saját maga méret jelenleg bort, ennek leszámított összege a fentiből. – Nyolc falu kereskedői által földesúrnak fizetett összeg, a falvak névszerinti felsorolása. Négy cigány, censusuk együttes összege. földesúr kap még – nem tudni milyen címen – 36 köböl búzát, pénzértéke, továbbá 8 köböl kukoricát, értéke. Tizedet vetéseik után a pécsi püspöknek adnak. Megjegyzi, hogy a helység királyi út mentén fekszik, földjének kevéssége miatt több lakost befogadni nem tud.
Vera:
27 jobbágy névvel, 29 házban, 2 cigány, öt üres ház, 7 özvegy, akiknek semmijük sincs. Szolgáltatásaikban (census, búza, kukorica) csak összegszerű eltérések vannak a fentitől.
Korruth:
19 jobbágy névvel, 25 ház, melyből 1 cigányé és 4 özvegyé. Búza és kukorica mellett öt köböl árpát is adnak, pénzértéke. Az új földesúri ház felépítéséhez mindenki 3 napi ingyen munkát ad, pénzértéke.
Anthin:
25 jobbágy névvel, 28 házban. Búza, árpa, kukorica mellett zabot is adnak, pénzértéke, ingyen munkát szintén.
Tordinze:
58 jobbágy névvel, 63 házban.
Perschatin:
27 jobbágy névvel, 28 házban, van még 4 Trenck-pandúrnak háza, 4 üres ház és 4 koldus háza.
Patschatin:
38 jobbágy névvel, 39 házban, továbbá 7 puszta ház.
Bogdanovicz:
45 jobbágy névvel, 49 házban, 1 Trenck-pandur ház, 4 üres ház, két cselédház.
Petrovze:
42 jobbágy névvel, 44 házban, van még két pópánk, két diakonusnak háza, 4 pandúr ház, 8 koldus ház.
Jankovcze:
30 jobbágy névvel, 40 házban, 9 pandurház, egy kereskedő ház, 8 puszta ház, 6 koldus ház.
Sviniarovicz:
33 jobbágy névvel, egyik soron 25, másikon 11 házzal, van még két ház (domus claudorum), nyomorék és két koldus ház is.
Nicolafze:
46 jobbágy névvel, 58 házban, egy görögnek van háza, egy cigánynak szintén, 6 Trenck-pandúr ház, öt puszta és 6 koldusház.
Jorubaz:
27 jobbágy névvel, 40 házban.
Berreck:
34 jobbágy névvel, 42 házban.
Csakovze:
32 jobbágy 24 házban, 6 özvegyi ház, 4 koldus ház, 3 cigányház és 4 üres ház.
Miklosevze:
35 jobbágy névvel, 41 házban, 8 puszta ház, 2 özvegy-ház, 1 cigányház, két Trenck-pandúr háza.
Tompojevze:
31 jobbágy névvel, 38 házban, van még 3 ház, melyek lakóinak semmijük sincs.
Illatsch:
52 jobbágy névvel, 49 házban, hat özvegyi ház, 3 koldus ház.
Doborneck:
109 jobbágy névvel, házak száma 129, az özvegyek, cigányok házaival együtt.
Novack:
30 jobbágy névvel, 36 házban, hét szegény-ház, két dézsmaház, két puszta ház.
Seherngrad:
116 jobbágy névvel. Halászat után nem fizetnek. Rév, 15 dénárt fizetnek utána. Hétmalom a Dunán, censusuk összege; két kanalas malom, censusuk összege. Görög kereskedő, censusának összege.
Mohovo:
32 jobbágy névvel, 35 házban, egy cigány ház, 3 koldus ház, egy nyomoréknak háza. Malom a patakon, censusának összege.
Labacs:
58 jobbágy névvel, 87 házban, melyből 3 hospeseké, 3 koldusház, 8 Trenck-pandúr háza, kettő puszta.
Opatovacz:
40 jobbágy névvel, 64 házban, melyből 3 koldusé, 1 sántáé, egy szegényé. Görög kereskedő, akihez 11 falu tartozik, censusának összege. Öt malom a Dunán, censusuk összege, három malom a patakon, censusuk 3 ft. egyenként, további kettő, melynek után 2–2 ft. censust fizetnek.
Sotin:
61 jobbágy névvel, 78 házban, további 11 német telepes névvel, ezek 52 forintot fizetnek évente, más semmivel nem tartoznak.
Vukovar:
350 lakos, 367 házban. Censust egy összegben fizetnek. Dunai halászatért szerződés szerint fizetendő összeg. 12 malom, censusuk összege. Cigányok censusa. 4 görög kereskedő censusának összege. Híd karbantartására fizetett összeg. A végén summarius extractus.
Vukovári uradalom.
(Szerém m.): Terpina – Vera – Korruth – Authin – Tordinze – Patschatin – Perschatin – Bogdanovicz – Petrovze – Jankovze – Svinioroviz – Nicolafze – Jorubaz – Berreck – Miklosovze – Illatsch – Dobornek – Novack – Seherngrad – Molovo – Labacs – Opatovaz – Sotin – Vukovar – Vera – Tordinze – Petrovze – Nicolafze – Tompojevze – Seherngrad – Opatovacz – Vukovár.

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda