HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 073. - No. 010.

Dátum 1749. augusztus 9.
Jelleg

Eredeti, latin 81 pag. saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. Eredeti Jugoszláviában. l. Filmtár 2325 dob.

Szöveg

Összeírás
„Conscriptio” melyet az uradalomtól a katonai őrvidékhez csatolt falvakról Prucher Ferenc pétervári officiális készített.
Subotische:
Jobbágyok névvel, nős-nőtlen testvérek, fiak. Szántóik nagysága holdakban. Kaszálóik nagysága kaszásokban. Szőleik nagysága kapásokban. Állatállományok; ökrök, tehenek, lovak, juhok-kecskék, méhek, disznók. Zsellérek nincsenek. Pénzcensus összege. Szilvás nincs. Kocsmáért és mészárszékért nem fizetnek. Görögök szolgáltatása. Serfőző, pálinkafőző nincsen. Allódium, istállók, földesúri szántók nincsenek, a falu 7 holdat szánt földesúrnak. – Erdő épület és tüzifára. Sem földesúri, sem parasztmalom nincsen. Robottal tartoznak. Sem kilencedet, sem tizedet nem adnak földesúrnak. Praediumot bérben bírnak földesúrtól, nem fizetnek bért.
Indie
Cigányok szolgáltatása pénzben.
Runna
Szilvások vannak, de semmit sem szolgáltatnak utána. Sör és pálinkafőzésért fizetnek. 3 parasztmalom, fizetnek. Begovina nevű praedium használatáért fizetnek. 3 vásár, jövedelmük. Allódium.
Végén extractus.
Mitrovicai fiskális uradalom.
(Szerém m.): Mitrovizai uradalom: Subotischte – Sibacz – Preastovcze – Budianovcze – Dobrincze – Petrovcze – Putincze – Indie – Schelevrencze – Radincze – Mali Radincze – Jellencse – Kralovcze – Vogan – Runna

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda