HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 058 / b.

Dátum 1688. november 28.
Jelleg

Eredeti, latin 8 pag. saját kezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai. A dátum a kamarai praesentales dátuma.

Szöveg

Számadás, melyet 1684. március 15.-1686. június 30. közötti idő bevételeiről, kiadásairól a pozsonyi kamara officiálisai készítettek és Turóc m. officialisai hitelesítettek.
Tótpróna:
Őszi és tavaszi vetés korecekben, árpából, zabból, hajdinából. Ebből elvetett korecek. Serfőzésre kiadás. Megmaradt gabona mennyisége, ebből majorosnak adott konvenció. Ivánkafalvi plebánosnak adott mennyiség fél kúria után. Tehénlegeltetésért tehenesnek és bojtárnak. Pénzjövedelem: serfőzésből, allódium hozamából, juhokból, tyúkokból, ludakból, tehenekből. Jobbágyok pénzszolgáltatása.
Ivánkafalva:
Jobbágy és zsellér telkek. Molnár tartozott gabonát vagy pénzt adni, de mivel a katonaság a malmot lerombolta, nem szolgáltat.
Dubova:
Jobbágyok névvel, telkük nagysága. Pénzkiadás: a confiscálásra egybehívott bizottság tagjainak, serfőzőnek munkájáért, elégett kádak helyett újakat vettek a serfőzőbe, allodiumba kemencét állítottak, mert a német katonák lerombolták. Kocsivasalásért és javításért fizetett összeg. Tetőjavításra zsindelyekért fizetett összeg. Kurucok állatokat hajtottak el, pénzt is kellett nekik adni. Halra és más konyháravalóért fizetett összeg.
Giczi (Géczi)-féle javak.
(Túrócz m.): Totprona – Ivankafalva – Lycsuo – Jeszenova – Hedvigha – Dubova

Tartalomgazda