HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 046.

Dátum 1760. szeptember 17.
Jelleg

Egykorú, kamarai másolat, latin 2 pag. aláírás nélkül.

Szöveg

Urbarium
„Extractus urbarii Arcis Sárvár”
Sárvár:
Erdők bőségesen a Rábán innen és túl, földesúré, bennük sok vad, jobbágyoknak tilalmas, hízlalható disznók. Jobbágyok akik itt makkoltatnak fizetnek, városi jobbágyok csak felét mint az idegenek. Sertéstizedet földesúr tetszése szerint pénzben, vagy természetben adnak. Erdők kiterjedése. Felsorolása azoknak a falvaknak, melyeknek szabad fajzása van az erdőkben. Zabot és pénzt adnak érte. Befolyt köblök és pénz.
Nádasdi birtok.
(Vas m.): Sárvár

Tartalomgazda