HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 041.

Dátum 1638. szeptember 27.
Jelleg

Eredeti, magyar 28 pag. saját kezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai.

Szöveg

Leltár
„Inventarium” melyet a kamara officiálisai készítettek abból az alkalomból, mikor Laczai János provisor átadta a javakat Leszai Istvánnak. Készítették: Michael Siklyossy és Georgius Szigethi.
Alsó Porumbka:
Kúria, kerített, berendezése. Tömlöcház, udvarbíró háza, konyha, udvarház, számtartóház, leírásuk, építésük módja, berendezésük. Udvarbíróház pincéjében mogyoró, gyertya, méz, szűrt vaj, szalad, ecet, edények. Kulcsárházban orda, túró, tömlőtúró, sajt, köles, mogyoró. Istállók, leírásuk. Két másik kúria, leírásuk. Majorház, kerített, építése, berendezése. Benne vaj, túró. Előtte marháknak való pajta. Csűrös kert, benne szénaboglyák, búzaasztagok, zabasztagok, szalma. Csűr. – Mellette halastó. Juhoknak való kert. Malomház, építése, 2 köves, benne szerszámok. Előtte fedetlen pajta, benne olajütő 6 új malomkő. Kása és sótörő malom. Pálinkafőző ház, berendezése. Állatállomány: ökrök, tehenek, bikák, tinók, borjak, fejő bivalyok, bikák, ökrök, borjak, disznók, juhok, méneslovak, csikók. Végén summarium az egyes tételekről.
Fiskális javak.
(Trencsén m.): Alsó Porumbak – Felseö Arpas – Kercsessora – Ikore – Zarata – Felsö Porumbak

Tartalomgazda