HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 037.

Dátum 1561
Jelleg

Eredeti, kamarai latin, 32 eredeti számozású pag. saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata, amely letöredezett.

Szöveg

Urbarium
„Conscriptio”, melyet Belawari György kamarai számvevő készített a váruradalom Kerecsényi László kapitány és prefektus részére történő átadásáról.
Gywla oppidum:
Ment minden szolgáltatástól, kivéve a fa- és borszállítást, Körösön 4 kerekű malom: „nagh malom” – 2 kerekű malom: „fok malom”
Bekes:
Szt. György és Szt. Mihály napra minden jobbágy 50 den. censust ad, ez összesen 15 Ft, melyet akkor is adnak, ha kevesebben vannak, karácsonyra közösen adnak 1 hordó bort, 2 meddő tehenet, borsot, sáfrányt, a provisornak és a várnagynak gyolcsot, a földesúrnak kilencedet, püspöknek tizedet adnak, a malmok jövedelme a váré, (8 és 2 kerekű malom) – Vám a várhoz, 3 halászó hely, egyik neve Bengesd, a másik Köröstől Kereki felé, harmadik: „fabyan sebestyen”, a várhoz halásszák, szolgálnak, amit kérnek tőlük, de nem szántanak és nem kaszálnak.
Deter:
Szt. György és Mihály napra a census 50–50 dénár telkenként, disznóból ötödöt adnak, nem szántanak és vetnek, de mással szolgálnak.
Beren:
szántanak és vetnek az úr magjával, mással is szolgálnak, lenből is kilencedet adnak.
Werebes:
3 jobbágy, census Szt. György és Szt. Mihály napra 2 fl. 50 den. kaszálnak, fát hordanak, nádat vágnak.
Chorna:
2 jobbágy, a többi nemes.
Gywr:
Szántanak, vetnek s más szolgálattal is tartoznak, census 50–50 dénár telkenként 2 terminusra, lenből és kölesből is kilencedet adnak.
Kondoros:
Censust nem adnak, kilencedet, kölesből is, karácsonyra és húsvétra minden telektől 10 tojást, 1 tyúkot, 1 kenyeret, szántanak, vetnek, gyűjtenek, behordanak, 2 nap kaszálnak.
Deche:
Ld. az előző possessio szolgáltatásait.
Zenas:
Ld. Kondoros szolgáltatásait,
utraque Doboz et Zanna:
Nincs censusuk, csak szenet égetnek, a vár szükségére, kaszálnak és más munkát végeznek, 2 hordó bort mérnek ki, húsvétra 200 kacsát („aves anetas” vadkacsa?)
Remetehaz:
Menekült jobbágyok, akik szölleik után a várhoz szolgálnak, censust nem adnak.
Pysky:
Szt. György és Szt. Mihály napra telkenként 50–50 denár censust adnak, kaszálnak, ajándékokat adnak.
Weze:
Ld. Pysky adatait.
Alabyan:
Körösön malom a várhoz.
Fevenyes:
11 jobbágy volt itt, akik gyulai egyházhoz (sacellum quoddam oppidi gywla) tartoztak, a sacellumot a király Gergely egri kanonoknak adta, de a polgárok 100 fl.-ért visszaváltották, most 2 szegény jobbágy él itt, a várhoz szolgálva.
Epperyes:
Census telkenként 50–50 dénár két terminusra, szántanak és az úr gabonájával vetnek, kaszálnak, karácsonyra és húsvétra telkenként 1 tyúkot, 10 tojást és 1 kenyeret adnak.
Banhegyes:
Ld. Eperjes adatait.
Leokeoshaza:
Ld. Eperjes adatait.
Mezth:
Borból kilencedet adnak, az itteni allódiális szőlőt művelik, a kilencedborhoz hordót adnak.
Symand:
20–20 fl. a censusa, az úrnak szántanak, vetnek, karácsonykor 1 hordó bort adnak, prefektusnak ajándékot adnak, az uradalomnak mindenféle munkával szolgálnak.
Morwcz:
Censust nem adnak, csak kilencedet, az úrnak szántanak, vetnek.
Pel:
Szt. Györgyre és Szt. Mihályra telkenként 50–50 dénár censust adnak.
Pwl:
Szt. Györgyre és Szt. Mihályra 50–50 dénár censsut adnak telkenként, az úrnak szántanak, vetnek, kaszálnak, kilencedet és tizedet adnak, a disznóból ötödöt.
Wary:
A várban őrszolgálatot teljesítenek és ezért censust nem adnak, malom a várhoz, az úrnak szolgálnak, 4 halász, akik a várba pénteken és szombaton halat adnak, mikor a halat hozzák „tenentur in arce per ligatum pannis dare.”
Wadaz:
Aám a várhoz.
Samolkezy:
Lakói vlahok, nem adnak censust és tizedet. Mesterzallasa, homokzallassa, eched: Szt. György, Szt. Jakab és Szt. Mihály napra közösen adnak censust, akó gabonát (akonalia) és szolgálnak.
Zer:
Két temrinusra 50–50 dénár censust adnak,
oppidum Mako, fyrged, dedunczegh, tempes, az uralkodó megparancsolta, hogy adják vissza ezeket Makó Miklós fiának Lászlónak.
Tape:
Plyny Bálintnak adta a király.
Fewenyes:
Gergely egri kanonok kapta, aki Szt. Mór kápolnájához és a hospitiumhoz bírja. Maroson túl a várhoz tartozó falvak:
Oroszlanos:
Szt. Györgyre és Szt. Mihályra censusuk egyaránt 12 fl. 50 dénár.
Rabe:
Szt. György és Szt. Mihály napra censusuk egyenként 4 fl. 50 dénár.
Zenth Iwan:
Szt. György és Szt. Mihály napra egyaránt 6 fl. census.
Therwar:
Szt. György és Szt. Mihály napra 4–4 fl. census.
Fiskális birtok: Gyula váruradalma.
(Békés m.): Gywla – Bekes – Deter – Beren – Werebes – Chorna – Gywr – Kondoros – Deche – Zenas – Utraque Doboz et – Zanan – Remetehaz – Pysky – Weze – Alabyan – Fevenyes – Epperyes – Banhegyes – Leokeoshaza – Mezth – Symand – Morwcz – Pel – Pwl – Wary – Wadas – Samolkezy – Mestergallassa – Homokzallassa – Eched – Zer – oppidum Mako – Fyrged – Dedunczegh – Tempes – Tape – Fewenyes – Orozlanos – Rabe – Zenth Iwan – Therwar

Tartalomgazda