HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 035 / d.

Dátum 1558.
Jelleg

Egykorú, latin kamarai másolat 2 pag. aláírás nincs dátum in dorso.

Szöveg

„Prerogativa libertao possessionis Mezeö hydweg…”
Mezeöhydweg:
8 lakott telek, censust a kamarának 3 fl. 18 dénárt adnak, tizedet a búzából, tavasziból, juhból, méhből, malacból, telkenként 1 szekér szénát kaszálnak, bírság 2/3 része az officiálisé, 1/3-a a bíróé, a bort a bíró árulja, panaszolják; kényszerítik őket, hogy a tizedet és a szénát a várba vigyék, korábban, ha a püspöknek kaszáltak 10 dénár napszámot kaptak, most semmit sem adnak nekik, a kiárult borból eddig a bíró csak bevallást tett, most megmérik az officiálisok a hordót, nem véve tekintetbe hogy a bor „dietim stillando defecit” hiszen kevés a jobbágy és megnyúlik a kocsmálás ideje, kénytelenek az officiálisok házait építeni.
Birtokos nincs jelezve.
(Heves m.): Mezeöhydweg

Tartalomgazda