HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 023.

Dátum 1741. augusztus 9.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat, latin 2. pag.

Szöveg

Összeírás
„Conscriptio et Resignatio”, melyet Zathureczky Mátyás kamarai provisor készített.
Hukocs:
12 Jobbágy névvel, fiak, 2 subinquilinus. Telkük nagysága. Állatállományuk: ökrök, tehenek, juhok-kecskék, disznók. Soltésznak malma 1 kőre, semmit sem hoz. Elhagyott telkek névvel, egyiken zsellér épült. Birtoktörténeti adatok. Földje terméketlen, trágyázás nélkül rozsot sem terem, csak zabot, két nyomásra vannak felosztva, befogadóképességük. Erdők jók, tüzifára és makkoltatásra. Jobbágyok sem gabonából sem makk után nem adnak tizedet, helyette a vinnai porkoláb konvenciójára adnak 1 köböl gabonát. Jobbágyok 4 vagy 2 ökörrel szolgálnak, egyik héten földesúrnak, másikon maguknak, akinek nincs igája kézi munkával robotol 3 napot, aratáskor és kaszáláskor mindennap. Kocsmát eddig nem gyakorolt földesúr, mert a jobbágyoknak saját szőlőjük van, és szabad nekik borukat kimérni, az utána járó tizedet megváltják, a porkolábé lesz.
Gombos György-féle fiskális javak.
(Ung m.): Hunkos (portio)

Tartalomgazda