HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 018.

Dátum 1740. február 18.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat, latin 12 pag. az eredetin saját kezű aláírás és pecsét lenyomata.

Szöveg

Urbarium
„Conscriptio”, melyet Wessely Antal kamarai számvevői coadjutor készített Peltz János prépost halála után kamarai kezelésbe került javakról.
Kisida:
28 jobbágy, 6 zsellér – Jobbágyok névvel, fiak. Telkük nagysága. Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, borjak, disznók, méhek. Pálinkafőző üstjeik. Megjegyzésben pázsitosok feltüntetve. Elhagyott telkek névvel, egyet a provisor használ konvenciója fejében. A jobbágyok a birtokosok közt nincsenek megosztva, a jövedelmet osztják meg egyenlő arányban. Szántók 3 nyomásra, befogadóképességük, egyet parlagnak hagynak, a helység több földet is tudnak irtani. Rétek, egy telek után eső szénahozama. Irtások csak az erdőben, és abban a nyomásban annak, mely pihenni szokott. – Szabad erdők nincsenek, egy részük fajzásra épület és tüzifára. Határozott robotnapok nincsenek, földesúr parancsa szerint dolgoznak aratáskor, kaszáláskor, szénát, vetést, fát hordanak be, csak annyi munkára kényszeríthetők, amennyi saját munkájukban nem akadályozza őket. Karókat Petriból, halakat Liszkáról szállítanak. Zselléreknek is van földjük, 3 napot dolgoznak kézimunkát, pázsitosok 1 napot. Szüretkor minden féltelkes 1 szedőt tartozik adni, ha ketten vagy hárman bírnak egy fél telket, akkor is 1 szedőt állítanak. Szekeret kötelesek adni törköly szállítására. Ha földesúr akarja helyette és a szedők helyett is pénzt adnak. Karácsonyra (többi falvakban is) őzet adnak ajándékba, ha nem tudnak, fizetnek helyette. – Terményekből, búzából, rozsból, árpából, zabból, hajdinából kilencedet adnak. Kender után minden féltelkes 3 évenként 1 zsákot ad. Pálinkafőző üstök után fizetnek. Ha földesurak megérkeznek, vagy szüretre jönnek, konyháravalót vagy szárnyasokat adnak. Provisor fizetésére Szt. Mártonkor telkenként fizetnek, az általa használt sessiot jobbágyok művelik meg. Provisorális ház, leírása. Konyhakertecskék. Házacska. Rétek, szénhozamuk – R.-i vendégfogadó, 5 éve épült, leírása, szekérszínnel, bérbe van adva.
Radvány:
Szántók, nincsenek bevetve. Erdőkben szabad makkoltatás.
Zsebes:
16 jobbágy. Nagyon kis erdőcske, vesszőket vághatnak nagyobb fákat tilos, vannak cseresznye és körtefák is.
Petri:
12 jobbágy, 1 zsellér, 1 subinquilinus.
Szepesi prépostság javai.
(Abaúj m.)::– Kiss Ida – Petri – Radvány (praedium) – Zsebes

Tartalomgazda