HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 016.

Dátum 1739. október 8.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat, lati 5 pag. eredetin ak. aláírás és pecsét lenyomata + 1739. december 2. becslés, eredeti 4 pag. Készítette: Inhom Krisztián.

Szöveg

Összeírás
„Conscriptio”, melyet az eperjesi harmincados Sváby Imre készített.
Gombosfalva:
Szántók 3 nyomásra, őszi, tavaszi és ugar ősszel búzát, rozsot, zabot, tavasszal árpát, zabot vetettek, ugarba rozst, zabot elvetett köblök. Birtoktörténeti adatok.
Birtokos nincs jelezve.
(Sáros m.): Gombosfalva

Tartalomgazda