HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 014.

Dátum 1738. január 13.
Jelleg

Egykorú, kamarai másolat, latin 43 pag. eredetin aláírások és pecsétek lenyomatai.

Szöveg

Összeírás
„Conscriptio”, melyet Miskolczy András és Szustrik László készített.
Szobrancz:
Nagy nemesi telek, birtoktörténeti adatok. Rajta kúria zsindellyel fedve, leírása, egyik szoba magtár. Néhol romok 2–3 ölnyire láthatók. Pincék, befogadóképességük. Lóistállók, mellette kamra hámoknak, nyergeknek, mellette szekérszín fából. Hosszú marhaistálló, falai romosak, szemben vele allódium, 2 szobából áll, keleti oldalán csűrök. Házacska, 2 szűcs lakik benne, nevük, census helyett mesterségükkel szolgálnak. Telek szélén elég nagy kertek különböző gyümölcsfákkal, jó évben sok gyümölcs terem, szilvából aszalt köblök. Kúria szomszédságában malom 2 kőre, jövedelem 2/3-a földesúré, egy a molnáré, tavaly bérben volt búzáért, rozsért, molnár különböző munkákat végez. Birtoktörténeti adatok. Nem messze a malomtól vendégfogadók, leírása, szekérszín, még nincs teljesen fedve, kocsmáros már 3 éve bérli 20 ft.ért, mivel a szekérszín romos, 6 forintot leszámítanak belőle. Kuriához tartozó szántók 2 nyomásra, befogadóképességük, hozamuk. – Elvetett őszi búza, rozs, árpa, köblök. Rétek, szénahozamuk. Kuriához tartozó jobbágyok névvel. Telkük nagysága. Megjegyzésben kuriális vagy zsellér telken lakik-e, házatlan zsellér, kádár, cigány, ez kovácsmunkával szolgál. Elhagyott telkek névvel. Halastavacska a kúria mellett, 2 éve tisztították, azt mondják, akkor csukákat telepítettek bele, többfajta halat a folyóban fognak, mely avárost körülfolyja. Erdők tüzifára bőségesen. Makkos erdők is vannak, eddig semmi pénzjövedelmet nem hoztak, mert sok a társbirtokos. Ha az elhagyott telkek újra benépesülnének, igával rendelkezők heti 3 napot dolgoznának, vagy egyik hetet földesúrnak, másikat maguknak, igával nem rendelkezők kézi munkával szolgálnának nap mint nap.
Osztro:
Elhagyott telkek szántóiból földesúr használ, nagysága köblökben. – Földesúri rétek, szénahozamuk. A föld elég nagy, de a folyó gyakori kiöntései miatt nagy része tönkrement, zsombékos lett. Erdő tüzifára elégséges, kis makkos erdő, hízlalható disznók.
Sárospolyánka:
Nagy makkos erdők.
Konyus:
Vár volt, most teljesen elhagyott és romos. Nagy makkos erdők, földesúr disznóit hízlalják, alig engednek valamennyit tizedért makkoltatni. Rétek, szénahozamuk. Földje terméketlen és köves.
Baskocz:
Jobbágyok ketten fognak össze egy ekébe. Erdők épület és tüzifára. – Szőlő, a szobránci kuriához tartozik, egykori és jelenlegi hozama.
Hlivistye:
Nagy makkos erdők, tizedjövedelem Nagymihályi János úré.
Huszin:
Elég nagy makkos erdők, hízlalható disznók. Elhagyott telkek szántóiból, ha a tövis még nem nőtte be, tizedet adnak. Rétek után pénzt fizetnek, néha földesúr részére kaszálják, szénahozama, irtani is kötelesek.
Klokocso:
Makkos erdő, hízlalható disznók.
Sztrainya:
Nemesi kúria fából, előbbi romjaiból csinálva, részben elhagyott, másképp nem renoválhatók csak ha alapjaitól kezdve új falakat építenek, leírása. Mellette elég nagy istállók, tető nélkül. – Nem messze tőle csűr, erősen romos. Két elég nagy kert, egyik a kuriánál, különböző gyümölcsfákkal, van hely konyhakerti vetemények számára is, másik leginkább szilvafákból áll, aszalt szilva hhozama köblökben, terem almát és körtét is. Szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Rétek nincsenek. Erdő épület és tüzifára, kevés makkoltatásra. Malom a Laborcon 3 kőre, társbirtokosé 1 kő, jövedelem 2/3-a földesúré, 1 a molnáré. Földesúr részére esett tavalyi jövedelem búzából és rozsból. Jobbágyok közt varga és takács is. Jobbágyok munkán kívül censussal nem tartoznak.
Orlocz:
Szántók, befogadóképességük őszi és tavaszi alá. rétek, szénahozamuk.
Kisgesény:
Jóerdők épület és tüzifára.
Kalusa:
Szőlőcske, tizedjövedelme. Erdő, makkoltatás jövedelme pénzben.
Vinna:
Vár, állapota. A helységben kastély, leírása, ablakai hiányoznak, elhagyott, romos, lakhatatlan. Pincék. Elég nagy kert, különböző gyümölcsfákkal. Allódiális szőlők, hozamuk. Kuriához tartozó szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Allódiális szőlők, hozamuk. Elég nagy erdők, kiterjedésük, makkoltatás pénzjövedelme, néha több, ha a társbirtokosok nem hajtják ki saját disznóikat.
Banyka:
Elhagyott halastó, malom volt rajta, teljesen puszta.
Varkond:
Rétek, szénahozamuk.
Br. Gomboss György és Imre javai.
(Ung m.): Szobrancz – Osztro – Saros Polyánka – Bunkocz – Konyuss – Jeszenyeö – Baskocz – Hlivistye – Rybnycze – Felseö Remethe – Josza – Huszin – Klokocsö – Sztrainya – Orlocz – Nagy Gerény – Kiss Gerény – Kalusa – Csecsoho – Verbocz – Vinna – Tarna – Henczelocz – Sztara – Oreska – Krivolstyán

Tartalomgazda