HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 013 / b.

Dátum 1736. augusztus 14.
Jelleg

Egykorú, kamarai másolat, latin 4 pag. eredetin pecsét és aláírás.

Szöveg

Urbarium
„Conscriptio”, melyet Fediny Gábor fiscalis procurator készített.
Nagyszántó:
Jobbágyok névvel. Telkük hagysága. Heti robotnapjaik. Taxájuk egyenként. Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, disznók. Elhagyott telkek, névvel. Szántók 2 nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk, felét az uradalom használja, felét a jobbágyok. Erdők nincsenek, csak valami tövises, fácskákkal, alig elegendő tüzifára. Malomhely, de mivel szomszéd helyek előbb épült malmainak nagy kárt okozna felépítése, a vármegye határozata alapján nem építik fel. – Épületek a telken, értékük. Kimért bor mennyisége, nyeresége. Residentiális ház, értéke. Szomszédos praediumok. Birtoktörténeti adatok. Erdő tüzifára annyira-amennyire elegendő, makkokat is terem.
Andony Ádámról a fiscusra szállt javak.
(Sáros m.) (Bihar m.): Nagy Szántó

Tartalomgazda