HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 012.

Dátum 1738. december 20.
Jelleg

Eredeti, latin 6 pag. Fol. form. saját kezű aláírás.

Szöveg

Összeírás
„Conscriptio”, melyet a kamarai kancellária officialisa Korponay Sándor készített.
Roskovány:
Kúria, helye, szomszédai. Telkén faépület, leírása, egyik szoba régen pálinkafőző volt, most földesúri lakás. Serfőző, kb. 15 éve épült, jövedelme. Nyári helység, oldalában épített konyha. Lóistállók, juhhodály. Két régi csűr, egyik már romos. Nagy gyümölcsöskert. Kuriához tartozó szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Telkek, művelőik nevével, nagyságuk. Elhagyott telkek névvel, részben a kuriához tartoznak, részben jobbágyok között kiosztották. Fajzás csak tüzifára.
Kubinyi Györgyről a fiscusra szállt javak.
(Sáros m.): Roskovány

Tartalomgazda