HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 009.

Dátum 1738. március 14.
Jelleg

Eredeti, latin 2 pag. saját kezű aláírás.

Szöveg

Becslés
„Sequestratio Aestimationis…”, melyet Boskovics György coadjutor készített 1731-es összeírás alapján.
Nagytoronya:
Portio beneficiumokkal, értéke.
Upor:
Birtoktörténeti adatok. Szőlők, ház, kertek, kocsma, mészárszék, szántók, rétek, erdőhasználat, értéke. Makkos erdők a regéci uradalomhoz tartoznak, értékük. Birtokot Kőrössy Rákóczitól szerezte, vételára.
Végösszeg: 6% 3838 ft. 28 den. 5% 6866 ft. 10 den.
Körössy György-féle fiskális javak.
(Zemplén m.): Nagy Toronya – Saáros Patak – Upor

Tartalomgazda