HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 005.

Dátum 1695. március 14.
Jelleg

Kamarai másolat 1742. január 28-án kelt, latin 6 pag. saját kezű aláírások.

Szöveg

Összeírás
„Conscriptio”, melyet Árvay István officiális készített.
Vinna:
Kőkastély, fallal kerítve, elhagyott, leírása. Udvarán istálló, pince. Hozzátartozó szántók 2 nyomásra, rétekkel. Befogadóképességét csak úgy tudni meg, ha jobbágyokat és bírót kihallgatják, jelenleg elvetett köblök. Rétek, szénahozamuk. Udvar mellett 2 zsellérház szántók és rétek nélkül. Zsellérház szántókkal és rétekkel. Kőház, fele le van rombolva, szántóival, rétjeivel. Szentkereszti promontóriumon szőlők, jobbágyok művelik meg, nem tudni hánykapás. A várban 2 kőház borospincével.
Rebnyicze:
Allódium fából, leírása, istállókkal, egyik tehén, másik disznók számára. Allódiális állatok: tehenek, borjak, disznók, kacsák, ludak, tyúkok, pulykák. Talált rozs. Jobbágyok, zsellér. A község nagyobb része elhagyott. Allodiáilis szántók 2 nyomásra, senkia jobbágyok közül nem tudja hány köblös. Rétek, szénahozamuk. Szántók és rétek nagyobb része tövises és vizes. Malom 1 kőre, másik köve rossz.
Bankocz:
Egész és féltelkes jobbágyok. Elhagyott telek, tizedért vetik.
Horbok:
Egész telkes jobbágyok, kettő el van zálogosítva Szent Iványi Mihály úrnak 100 ft.ért.
Ulicza:
Soltészi telek, 2 jobbágy lakja, fele el van zálogosítva Klobusiczky úrnál, összege.
Gyékény:
Puszta praedium, szomszédok vetik tizedért.
Eödönffy János javai.
(Ung m.): Vinna – Rebnyicze – Bankocz – Nemet Poruba – Varallya – Felsö Remethe – Hanykocz – Lasztomér – Jozsa – Verbocz – Lucska – Kossut Mezö – Klabocz – Breszto –Horbok – Radvány – Ulicza – Rokito – Khabocz – Szterkocz – Morva – Puszta Csemernye – Petrocz – Gyékény

Tartalomgazda