HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 003 / a.

Dátum 1690. február 6.
Jelleg

Eredeti, latin 6 pag. 4 pld.

Szöveg

Becslés
„Aestimatio”, melyet Gomboss Imrének történt adományozáskor készítettek a kamara officiálisai. Készítette: Pray F.
Birtoktörténeti adatok.
Vinna:
A várban kényelmes szállás, 3 emeletes, több szobával, más alkalmassággal, értéke. Szép kastély fallal övezve, őrlőházzal, istállóval, leírása, értéke. Szentkereszti promontóriumon szőlő, hozama, értéke. Kastélyhoz tartozó szántók, befogadóképességük, értékük. Elvetett búza, rozs köblök. Rétek, szénahozamuk, értékük. Szüretkor borkilenced különböző promontóriumokról, és évi jövedelme, értéke. Jobbágyok (egy egész telkes névvel), értékük, heti 2 napot dolgoznak. Elhagyott telkek, értékük. – Elhagyott zsellértelkek, értékük.
Banyka:
Nemesi kúria felégetve, csak falai állnak, értéke. Telkén halastó, rajta malom 1 kőre, jövedelme 2/3-a földesúré, értéke. Molnár évenként disznót tartozik hízlalni, értéke. Másik halastó, kevésbé elhagyott. Nagy makkos erdők, kiterjedésük mérföldekben, társbirtokosokkal közös, makkéréskor Eödönffy részére eső jövedelem, értéke.
Huszia:
2 zsellér, egyik 2, másik 1 napot dolgozik, értéke.
Tarna:
Soltész névvel, pénzszolgáltatása, értéke.
Csecsaho:
Tilalmas makkos erdők, hízlalható disznók, értékük.
Vekend:
Szántóföldek, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük.
Benkocz:
Jobbágy csak aratáskor és szüretkor szolgál, értéke. Vinnai hegyen szőlők, értékük, hozamuk.
A b példány extractus 1738-ból, csak a fenti helységeket tünteti fel az 1690. és 1738-i aestimatiok alapján 6 és 5% hozammal.
1690 6%: 10454 ft. 5%: 12402 ft.
1738 6%: 17218 ft. 66 den. 5%: 20054 ft. 80 den.
Eödönffy László konfiskált javai.
(Ung m.): Vinna – Szentkereszt – Banyka – Huszin – Klokocso – Kalala – Krivostán – Orszka – Tarna – Csecsalo – Henczelcz – Nagy Mihály (oppidum) – Osztro – Hunkocz – Felső Remethe – Benkocz

Tartalomgazda