HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 068. - No. 002 / a.

Dátum 1689
Jelleg

1689-es összeírás 1738. május 2.-i 9 old. kamarai kivonata magyar nyelvű, 2 pld.

Szöveg

Urbarium „Extractus conscriptionis…”, melyet a kamara számvevősége készített.
Extractus 1689-es conscripito alapján.
Tiszatarján:
7 exempt telek, 7 jobbágy, 6 nemes, 24 puszta telek. – Jobbágyok névvel, fiak. Telkük nagysága. Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, disznók, méhek. – Megjegyzésben feltüntetve a deficiáltak, elköltözöttek, szabad telkek, nemesek. Birtoktörténeti adatok. Allódiális szántók nem voltak régen, hanem az évi nyíllal való osztás során földesúrnak is osztottak őszi és tavaszi alá, befogadóképessége. Most nem művelik meg, mert taxát fizetnek. Szabad erdő. Tilalmas halászó vizek, amit fognak bennük, fele földesúré, fele halászoké, mivel a gyalom az övék és a tavaknak is ők viselik gondját. Hálóval fogott visát földesúrnak adják, tisztek pénzt és búzát adnak érte. Ha szegyet tesznek be, tilalmas a folyó. Szegyen fogott viza, tok, sőreg fele földesúré, a halászokra eső felét sem adhatják el földesúr engedélye nélkül, ha földesúr kívánja, kötelesek pénzért neki adni, minden vizát amit másnak eladhatnának, földesúrnak 2 ft.-tal olcsóbban tartoznak adni. A szegyét pénzen veszik, felét földesúr fizeti. Ősziből és tavasziból földesúrnak tizedet adnak, bárányból, méhből szintén. Pázsittizedet adnak. A 3 sátoros ünnepen 1–1 hordó bort tartoznak kimérni, árát tisztek határozzák meg. Földek mindenféle munkájával tartoznak, behordani is. Kaszálást, takarást tartoznak végezni, ahol a tisztek parancsolják, szerjárással is tartoznak 1671-ben másképp volt a szolgálat, a bersegyi malomhoz tartoztak szolgálni, 1690 körül a törökök felégették. Ajándékkal vagy ünnepi adóval nem tartoznak, de mikor földesúr Tokajba jön, konyháravalóval kedveskednek. Büntetések. Határai. Mivel földjük kevés, vettek 2 telket hozzá szomszéd falvakban. Végén compendium.
Fiskális javak.
(Borsod m.): Tisza Tarján

Tartalomgazda