HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 017 / a.

Dátum 1733. július 25.
1733. augusztus 11.
Jelleg

13 old. lat. egyszerű másolat + Aestimatio 3 pld. 1733. augusztus 11.
Összevonva 62:17/a-val

Szöveg

„Conscriptio” (Összeírás: subditusok neve, állataik, postfundualia, úrbéres szolgáltatás)
Conscriptio
Az összeírás részben táblázatos, rovatai: –
Vári oppidum:
Lakosok neve sessio nagysága – együtt lakó zsellérek – fiúgyermekek – méh, ló, ökör, tehén, juh, sertés – elvetett gabonaköböl – széna, boglyában taxa, forintban. – A táblázat végné rovatonkénti összesítés. – az educillum előző időszakban befolyt jövedelme malom, kétkerekű – erdő, melyet az árvíz gyakran elönt, ezért legeltetésre kevéssé alkalmas, száraz időszakban azonban jó vadászterület. Utána bejegyzés mindkét haszonvétel jövedelmeiről, a jövedelem pontos megállapításának nehézségeiről. dézsma: a lakosok most minden elvetett gabonafajta (búza, árpa, zab, rozs) után, valamint méheik és sertéseik után kilencedet tartoznak adni. Saját földjeik után a szokásos taxával adóznak. – robot: 12 napos robot fejében a földesúr különös kegye folytán szénát (6 boglyával) tartoznak lekaszálni. – munera: szárnyasokból, s egyéb, a földesúr konyhájára szükséges adományokból a földesúr a felmerülő szükséglet szerint kívánja tőlük a beszolgáltatást. – A possessiot jelenleg az itteni lakosok bírják árendában (az árenda összege) Almásy Márton, Békés megyei alispántól. – Az összeíró bejegyzése a helység lakóinak panaszáról, bizonyos, régebbi időkben elvett, a vissza nem kapott szántóföldjeikkel kapcsolatban, melynek orvoslását kérik.
Kesze praedium:
A praedium fekvése. Leírása. Területe nagyobb részben bokros, erdős. Szántóföldjeinek kapacitása köbölben, a rétjein kaszált széna boglyában. Erdeje árvizes területen fekszik, száraz időszakban azonban jól lehet benne vadászni. Ugyanitt Kétegyháza lakói tüzifát szednek, az erdők közötti réteket kaszálónak használhatják, – az árendáló engedélyével. A praediumon egy őr lakik, kis házacskában, zsellérrel együtt. Censusán kívül (melyet a faizásért fizet) csak a praedium őrzésével és gondozásával szolgál. Méhkasa és tehene van. A praediumon törökbúzát és árpát termelő extraneusok és a környező falvak lakói termésük után kilencedet tartoznak adni.
Kétegyháza:
Nyolc éve telepítették be. Educillum. Erdeje nincs, a szükséges tüzifát a keszei praediumról szerzik be. L. ott.
Taxájuk a szokásoknak megfelelő.
Birtokos: nincs jelölve. (Békés m.): Vári és Kétegyháza
Vári oppidum – Kétegyháza oppidum – Kesze praedium

Tartalomgazda