HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 011.

Dátum 1724. január 30.
Jelleg

1 old. magyar eredeti. + 1 pld. becslés. Dátuma: 1724. április 1. Kassa.
összevonva 62:11/a-val

Szöveg

„Specificatio” melyet Erös Gábor provisor készített (Összeírás: nemesi telekhez tartozó szántó, kaszáló)
Specificatio
magyar nyelvű
Vasvári:
fundus nobilitaris, ill. a hozzá tartozó szántóföldek specificatiója.
A földek leírása: Szatmár felé az első nyomásra 5 holdnyi föld, azonban bozótos, s így csak 4 kassai köblöt terem. A középső nyomás 5 holdnyi, 5 köblöt terem meg. A rét alján való nyomás 10 hold, 6 köblös. – A rétek leírása: egyiken 3 szekér széna terem, másikon 6 szekérrel, ez egész éven át kaszálható, – legelőnek használják.
Aestimatio
Vasvári:
fundus nobilitaris, 55 éve puszta, értékbecslése 5%-os tőkeértékkel számítva. A fundushoz három nyomásban művelt szántóföldek tartoznak, összesen 15 kassai köblösvetésre, – ennek értékbecslése. Rétek, szénatermésük szekérben megadva, becsértékükkel.
A fundus nobilitaris összes becsértéke fl. Hung. 189.
fl. Rh. 157,30/3
nemesi fundus tartozékai:
(Szatmár m.) birtokos nincs jelölve
Vasvári portio
(Szatmár m.): Vasvári, fiskális portio,

Tartalomgazda