HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 057. - No. 057.

Dátum 1670. szeptember 2.
Jelleg

7 old., magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ugyanennek elkezdett de be nem fejezett hitelesítés nélküli másolata.

Szöveg

(Conscriptio urbarialis) Horváth Balthazár Szepsi-i (Abaúj megye) harmincados készítette három tanú jelenlétében
Pany: kő udvarház – tapasztott fa-palánk és latorkert-kerítés – kőtorony, felvonóval – kék mázas kemencék – székek hárs háncsból, fonott ülőkével – lúd toll – aszu-szilva – torony alatt szalonnának való bolt (kamra) – szecskametélő láda – szákháló – káposzta tartó padozott pince – sütőház – baromudvar, lóistálló – hordódongák, fenekek és abroncsok – búza, rozs és árpa asztagok a szérűskertben – búzaasztag 70 kereszttel á 13 kéve, rozs 200 kereszttel á 13 kéve, árpa 15 kereszttel á 13 kéve + még tíz kéve. – Tavaszi vetés egy része még „ki renden, ki lábon vagyon” árpa, kb negyven köböl után” – borsó „három szapu után” – lencse „vagyon készen cub. Nr. 4” – gyümölcsöskert: szilva, körte – jégverem – „egy félben épült juh kosár” – halastó – káposztáskert – füveskert – elhurcolt állatállomány: jármos ökrök, 5, fejős tehenek; 12, meddő 4, ökörtinók, 5+3 bika, 1 szekeres lovak, 6 „fekete szőrőkel”, hátasló „3, paripával” bőrös kocsi – zsellérek név szerint, 3 rész – állatállományuk – nemesi kuria – a kuriához tartozó szántók 3 nyomásban – kaszálók szénahozama
Nagyida:
nemesi kuria, hozzátartozó tapasztott palánkkal, grádicsos felvonóval, kapuja felet „fából épített folyosós ház” – leltár a ház bútorairól és felszereléséről: rózsavíznek való üveg, egy rézgyertyatartó koppantóval, török kengyelvas – méhes – veteményeskert – búza keresztekben circ. 160 á 11 kéve – rozs keresztekben circ. 311 á 11 kéve – árpa keresztekben circ. 20 á 13 kéve – aratnivaló rozs lábon „ad cub Nr. 4” – kötni való rozs renden „9 Cub után való” – Zab „kötni való rendes 40 köböl után” – lencse és borsó kalangyában kint a mezőn – szántók három nyomásban ad Cb. 9+9+8 – továbbá „az Czürös kert alatt ad Cub 20…” – felsorolja hely és nagyság szerint mind a három nyomásban az „irtványföldeket” – a rétek szénahozama: 6 drb rétről 6 szekér széna – a készlet hat boglya a többi még kaszálatlan.
Abaúj és Torna megyei konfiskált birtokrészek Székely András egykori portiói
Pany (Abaúj megye, Pány) – Jászóujfalu Janó oppiduma, (Abaúj megye) – Barka (Torna megye) – Luczka (Torna megye, Lutska )– Szénn (Torna megye, Szény, Szin, Senya) – Nagyida, Abaújvár oppiduma – Lancz (Abaúj megye, Láncz) – Buzinka (Abaúj megye) – Sesta (Abaúj megye, Szeszta, Csestice L. Nagy.)

Tartalomgazda