HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 057. - No. 018.

Dátum 1676.
Jelleg

78 oldal, latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti példány + 27 oldalon 3 fragmentum. (A fragmentum 1679. után keletkezett)

Szöveg

Szepessy Pál, Barcsay család, Király Imre, Aszalay Mátyás, Fulo Miklos.
Conscriptio et urbarium melyet a szendrői várhoz, továbbá különböző konfiskált javakról készítettek.
Szendrő
Vár, leírása, rebellisek felégették. Malom egykor 3 kőre, most vagy a tisztek hanyagsága, vagy az idők mostohasága miatt csak kettőre, jövedelme, ha a folyó nem árad ki, és a lakosok gondozzák. Két szabad korcsma, jövedelmük. Szent Mihálytól újévig mindenkinek szabad bort mérni. Vám, szombat jövedelme régen a prédikátoré volt, most csak a Fiscusé. – Allodiális szántók a vár alatt, befogadóképességük, tizedért művelik. Szőlők, nagyságuk kapásokban, hozamuk, egyik műveletlen. Birtoktörténeti adatok. – Kert, szérű, csűrök – Rétek, szénahozamuk – Makkos erdő, katonák kaszálják épület és tüzifára.
Abod
39 jobbágy névvel, fiak neve, kora. – Állatállományuk: ökrök, tehenek, borjak, disznók, juhok, méhek. Telkük és szőleik nagysága. Elhagyott telkek névvel.
Rudabánya
Szőlő, hozama. – 14 jobbágy – Elhagyott telkek szántó és rét nélkül.
Kövy
85 jobbágy – Censusba korcsma helyett és konyhára fizetnek. Vetésekből és bárányokból kilencedet adnak. Úgy dolgoznak, ahogy parancsolják nekik 2 vízimalom 1 és 2 kőre, egyiknél kölyü. Serfőzővel rendelkezők neve. Újévre közösen adnak őzet, nyulakat, császármadarakat.
Lycze
9 zsellér – Makkoltatott disznók után fizetnek, nem makkoltatottak után felét adják. Vetésekből tizedet adnak, méhekből kilencedet. – Malom 2 kőre, kölyüvel, jövedelme. Molnár disznókat tartozik hízlalni. Allodiális szántók 2 nyomásban. Rétek, szénahozamuk. – Jó makkos erdő, mindenféle épületre is.
Rakos
29 jobbágy – Tavaszi vetés tizede helyett zabot adnak, ősziből tizedet. Praedium használatáért fizetnek. – Tilalmas makkos erdő. Egy rét után a bíró, több után egyes jobbágyok fizetnek, a rétek szénahozama. Parasztmalom, csekély, fizetnek utána.
Szyrk
26 jobbágy – Tilalmas bükkös erdő makkoltatásra. Hűtlenségbe esett birtokosok portioi, nevük.
Szendrő
5 jobbágy – Két nemesi ház, egyik kőből, másik fából.
Kelecen
Rétek, jobbágyok használják, fizetnek érte. Allodiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Vetésekből kilencedet, egyik föld után ötödöt adnak, szőlők után hetedet. Családonként tyúkot adnak.
Banfalva
9 jobbágy – Elhagyott telkek szántóit jobbágyok művelik tizedért. Allodiális szőlők, hozamuk. Bortized, a zavaros idők miatt nincs jövedelem. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Paszaba
16 jobbágy – Allodiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Erdő különböző fákkal, csak tüzifára.
Felsővadász
4 jobbágy – A falun kívül nemesi kuria, elhagyott. Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Selyeb
1 szabados, 22 jobbágy – Allodiális szőlők, hozamuk. – Pincék a szőlő alatt, felszerelésük. Erdő, csak tüzifára – Makkos erdő, hízlalható disznók.
Egerszeg
2 jobbágy – Makkos erdő, hízlalható disznók.
Gacsalko
13 jobbágy – Erdő, csak tüzifára. Négyen fognak egy ekébe, vagy szekérbe. Húsvétra közösen borjút adnak.
Ragaly
9 jobbágy – Makkoserdő, hízlalható disznók.
Porkupa
14 jobbágy – Vízimalom 3 kőre, felülcsapó, a harmadik kerék csak esős időben működik, kendertörő, jövedelme. Vám, díjszabása.
Fai
14 jobbágy – Nemesi kuria – Hozzátartozó szántók 2 nyomásban, befogadóképességük, elvetett gabona és zab köblök. Rétek, szénahozmuk.
Onga
23 jobbágy – Nemesi kuria fából, allodiummal, leírása. Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Vízimalom 2 kőre, régen 3 volt, de ezt elvitték a sali malomba, jövedelme, 2 kölyü. Vám, jövedelme. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Ujfalu
15 jobbágy – Elhagyott telkek rétjeit jobbágyok használják. Allodiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, nagyságuk holdakban. Allodiális rét, szénahozama
Paraszna
2 jobbágy – Rét, szénahozama. – Makkos erdő, hízlalható disznók.
Josvafő
Jobbágyok gabonából hetedet adnak censust nem fizetnek. Rétek, szénahozamuk.
Miskolc
5 zsellér – Szőlők, hozamuk – Mészárszék, fizetnek utána. Vízimalmok 2 kőre, jövedelme
Varbo
24 jobbágy – Makkos erdő – Allodiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Malom 1 kőre, jövedelmének megoszlása.
Csetnek
1 jobbágy – Malom a Sajón 3 kőre, társbirtokosokkal közös – Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük.
Szalonna
Rétek, szénahozamuk.
Varbocz
5 jobbágy, 3 zsellér. – Allodiális szőlők, hozamuk jó évben.
Baxa
4 jobbágy – Elhagyott nemesi kuria földjeivel, vetésért kilencedet adnak. Rét, szénahozama. Tolcsvai hegyen szőlő.
Boldva
3 jobbágy – Vízimalom 3 kőre, jövedelme a zavaros idők miatt megcsappant. – Csekély erdő, csak tüzifára. Allodiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. földesúr részére vetik tizedért.
Dobicsany
Allodiális szántók 2 nyomásban, befogadóképességük. Jó makkos erdők, hízlalható disznók
Gagy
Fallal kerített kastély fele, leírása. Szántók 3 nyomásban, fefogdóképességük. Rétek, szénahozamuk. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Hegymegh
Nemesi kuria zsindellyel fedve. Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogdóképességük. Rétek, szénahozamuk. Makkos erdő, hízlalható disznók.
Sáp
Allodiális szőlők, hozamuk jó évben. Borkilenced jövedelme.
Turcsok
Tíz jobbágy névvel. Hegyek között laknak, őszi vetésük alig, vagy semmi. Vetéseikből és bárányaikból tizedet adnak. A provizor kezéhez elzálogosított különböző javak (szénakazlak, söröshordók, bor, zab) helységenként.
Faiti
6 jobbágy névvel
Beretky
3 jobbágy névvel, 1 puszta ház.
Cseneite
1 jobbágy névvel
Pelsőcsardó.
Két jobbágy névvel.
Sörög
6 jobbágy névvel
Ragocz
3 jobbágy névvel
Óbast
2 jobbágy névvel.
Terbelleta
2 jobbágy névvel.
Hidegkut
1 libertinus, 1 jobbágy névvel. – Allodiális szántókat a földesúr részére művelik.
Csered
2 jobbágy, egy zsellér névvel.
Gesztely
2 jobbágy névvel. Vám, kilencede esik a Fiscusra. Három szőlő névvel.
Szuhogy
17 jobbágy névvel. – Makkos erdő, 400 disznó hízlalására.
Berente
9 jobbágy névvel, 12 puszta telek. Öt allodiális szőlő.
Sály
Hat jobbágy névvel. Közös makkos erdők, 200 disznó hízlalására, fele esik a Fiscusra.
Visnyó
15 jobbágy névvel, telkenként 1 nyomásba 4 köblöt vethetni. Elég nagy makkos erdő, ha makkoltatnak, kilencedet adnak földesúrnak. Allodiális szántók, a Fiscus és a társbirtokosok között oszlik meg.
Gecselő
3 jobbágy névvel
Feketepatak
3 jobbágy névvel
Dobsina
2 jobbágy névvel
Petri
13 jobbágy névvel, a társbirtokosnak 4 jobbáyga van. Szőlő, 4-5 hordó bort terem.
Aggtelek
15 jobbágy névvel
Halmaj
16 jobbágy névvel
Detek
8 jobbágy névvel
Balajti
Négy jobbágy névvel.
Tenő
12 jobbágy névvel
Alsószuha
3 jobbágy névvel
Kércs
23 jobbágy névvel.
Bátor
5 jobbágy névvel – Vásárolt allodiális föld, nyomásonként 3 köblös.
Malinka
3 jobbágy névvel. Makkos bükkerdő.
Fiscusi javak: Szendrői várhoz tartozó javak és Farkas Fábián, Fáy István, Rákóczi Ferenc, Zákány András, Szuhai Gáspár, Trombitás István elkobzott javai: Borsod, Gömör, Torna, Abaúj, Nógrád, Pest, Zemplén, Szolnok, Csongrád megye:
(Birtokos névsor nem teljes!)
Szendrői vár javai:
Borsod, Gömör, Torna, Abaúj megye
Szendrő (Borsod megye) – Abod (Borsod megye) – Rudnabánya (Borsod megye) – Kövy (Gömör megye) – Lycze (Gömör megye) – Rakos (Gömör megye) – Veresvágás praedium (Gömör megye) – Szyrk (Gömör megye) – Turczok (Gömör megye – Kelecsen (Borsod megye) – Révény – Csaszta – Bán falva (Borsod megye – Poszoba (Gömör megye) – Zádorfalva – Felső Vadász (Abaúj megye) – Selyeb (Abaúj megye – Egerszegh (Torna megye) – Telekes (Borsod megye) – Ragaly (Gömör megye) – Gacsalko (Gömör megye) – Perkupa (Torna megye) – Faiti (Gömör megye) – Sörög (Gömör megye) – Hidegkut (Nógrád megye) – Cered (Nógrád megye) – Pecsely (Pest megye – Gomba Locsod praedium (Abaúj megye) – Gömröd (Abaúj megye)– Onga (Abaúj megye)– Ujfalu (Abaúj megye) – Gesztely (Zemplén megye) – Kak praedium (Zemplén megye) (Lex. Loc.) – Paraszna (Borsod megye) – Berente (Borsod megye) – Jozsfa fü (Torna megye) – Miskolc (Borsod megye) – Diósgyőr (Borsod megye) – Doroghna (Borsod megye) – Pély praedium (Borsod megye) – Keresztes Fejéregyháza praedium (Borsod megye) – Varbo (Borsod megye) – Visnyo (Borsod megye) – Berecki (Abaúj megye) – Petri (Torna megye) – Halmay (Abaúj megye) – Detek (Abaúj megye) – Balajti (Borsod megye) – Tenő Kük (Szolnok megye) – Also Szuha (Borsod megye) – Felső Szuha (Gömör megye) – Zubogy (Gömör megye) – Köves (Gömör megye) – Baxa (Abaúj megye) – Bator (Abaúj megye) – Szalonna (Borsod megye) – Boldva (Borsod megye) – Malinka (Borsod megye) – Tardona (Borsod megye) – Gyöngyös (Heves megye) – Tornaujfalu (Heves megye) – Udvarnok (Torna megye) – Lutcka (Torna megye) – Barka (Torna megye) – Falucska (Torna megye) – Szőlős Ardó (Torna megye) – Hegymegh (Gömör megye) – Sáp (Borsod megye – Kalucs (Gömör megye) – Gergelyfalu (Gömör megye) – Gagy (Abaúj megye) – Demecser (Borsod megye – Meszes (Borsod megye) – Szina (Torna megye) – Kelecseny (Borsod megye) – Szent András (Abaúj megye) – Dobsina (Gömör megye) – Alsócardó (Gömör megye) – Sály (Borsod megye) – Kérts (Abaúj megye) – Csenyek (Abaúj megye – Bást (Nógrád megye) – Ragyócz (Nógrád megye) – Terbesed (Nógrád megye) – Kövesd (Borsod megye) – Négyes praedium (Borsod megye) – Csetnek (Gömör megye) – Geselő (= Gaczaltó) – Fekete patak (Gömör megye) – Berdarka (Gömör megye) – Szlaboska (Gömör megye) – Cserna Lehota (Gömör megye) – Damak (Borsod megye) – Ketső praedium (Gömör megye) – Csongrád (Csongrád megye) – Kürt (Heves megye) – Sas (Heves megye) – Fokaru (Heves megye) – Tisza Balla (Heves megye) – Tisza György (Csongrád megye) – Szentivány (Heves megye) – Várbocz (Torna megye) – Csoltó (Gömör megye) – Sámo (Gömör megye) – Felső Sige (Gömör megye) – Dubicsány (Borsod megye)
Szendrői várhoz tartozó javak: Fiscusi birtok: Turcsok – Pelsőcardó – Hidegkut – Sály – Dopsina – Balajti

Tartalomgazda