HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 057. - No. 017.

Dátum 1673. június 30.
Jelleg

8-8 oldal, latin nyelvű, két eredeti példányban lévő leltár, mindkettő pecsétekkel, aláírásokkal ellátva. Eddig abc címen.

Szöveg

Inventarium (conscriptio) melyet Zakány András, Király Imre, Trombitás István, Aszlay Mátyás confiscált javairól készítettek.
Inventarium confiscalt javakról.
Perkupa
2 jobbágy, 6 zsellér névvel, ökreik, teheneik, disznaik. Szt. Mihálykor pénzt fizetnek, karácsonyra tyúkot adnak. Minden őszi és tavaszi vetésből tizedet adnak. – Bort mérni – ha parancsolják – tartoznak. Gyümölcsöskret. Dobadély praediumban allodiális szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk.
Agtelek
16 jobbágy – Ha makkra idegenek disznókat hajtanak, tizedet adnak érte. – Úgy dolgoznak, ahogy parancsolják nekik.
Czecző
Elégy nagy makkos erdő, társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók. Szántókat jobbágyok kilencedért vetik.
Damak
2 jobbágy – Elhagyott telek földjeit földesúr részére vetik. Censust nem fizetnek.
Varbocz
8 jobbágy – Allodiális szőlők, hozamuk – 4 jobbágy
Baxa
Bortizedet adnak, jövedelme.
Bátor
Négy jobbágy névvel, ökreik, teheneik, disznaik száma, fiak névvel. A jobbágyok földesúrnak 4 ökrét tartják. Censust nem fizetnek, úgy dolgoznak, ahogy parancsolják.
Gadna
6 puszta telek, befogadóképességük köblökben. földesúr számára szokták szántani, jelenleg 20 köböl rozs és 6 köböl őszi zab van elvetve.
Berencz
Rétek, jó terméskor 12 szekér szénát adnak.
Szalonna
Egy zsellér névvel. A promontóriumon másfél hordó bort termő szőlő. Szendrő határában felégetett nemesi ház, szőlők, rétek nem tartoznak hozzá.
Szendrő
Fából épített nemesi ház, hozzátartozó szántók 2 nyomásban, nagyságuk holdakban, befogadóképességük köblökben, jelenleg 20 köböl búzával vannak bevetve, 1 mérő árpával. – Puszta kert. – Két meddő tehén.
Galvács
Két szekér szénát termő rét.
Perkupa
3 jobbágy és 2 zsellér névvel. – A promontóriumon 2 hordó bort termő két szőlő, egyik egy varbolci jobbágynak kaidva.
Warbocz
2 zsellér névvel, 1 deserta névvel, 4 allódiális szőlő, jó évben 12 hordó bort teremnek.
Szin
Két puszta telek. A promontóriumon puszta szőlő. A községben puszta malom.
Meszes
Egy zsellér névvel. Puszta telkek.
Telekes
Ván hányadának jövedelme 2 ft. A három Pest megyei portio (Kóka, Boldogasszonykáta, Tótalmás) pénzjövedelme együttesen 4 vagy 5 ft.-ra megy fel, melynek ötöde esik Aszalay úrra.
Zakany András, Trombitás István, Király Imre, Aszalai Mátyás: Torna, Gömör, Abaúj, Borsod, Pest megyék:
Zakány András birtokai:
Perkupa részbirtok (Torna megye) – Aktelek (Gömör megye) – Czecző (praedium) (Gömör megye) – Danak (Gömör megye) – Josva feő Király Imre birtoka (Gömör megye) – Varbolcz (Torna megye) – Laszko praedium (Torna megye) – Ivánka praedium (Torna megye)
Trombitás István javai:
Bator (Abaúj megye) – Gadna (praedium) (Abaúj megye) – Berencz (praedium) (Abaúj megye) – Gagyvendégi (praedium) (Abaúj megye)– Szalonna (Borsod megye) – Egerszeg (Torna megye) – Dobodel praedium (Torna megye)
Aszalay Mátyás javai:
Szendrő részbirtok (Borsod megye) – Galvács (praedium) (Borsod megye) – Perkupa részbirtok (Torna megye) – Warbocz részbirt. (Torna megye) – Szin (Torna megye) – Meszes (Borsod megye) – Telkes (Gömör megye) – Kóka részbirtok (Pest megye) – Boldogasszony-Káta részbirtok (Pest megye) – Toot Almás részbirtok (Pest megye)
Trombitás István: Szalonna
Aszalay Mátyás: Galvács
Aszalay István: Meszes

Tartalomgazda