HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 057. - No. 008.

Dátum 1671. augusztus 10.
Jelleg

4-4 oldal, egy eredeti és két másolati, két magyar és egy latin nyelvű (az egyik másolati) példány, az eredeti pecsétekkel, aláírásokkal ellátva. Eddig abc címen.

Szöveg

Inventarium melyet Zákány András szendrői házához tartozó javairól készítettek.
Occupatio
Szendrő
Ház, leírása, sütőház, bútorok – Csűrös kert, végében veteményes kert, puszta. A sarampó mellett puszta kertecske – Búza asztag keresztek – Szénaboglya – Másutt lévő kazlak – Szőlő, helyük – Kendervetés 1 holdon
Domak
2 jobbágy névvel, ökreik
Perkupa: 3 jobbágy mellett 6 zsellér is névvel. Gyümölcsfák, praediumban rétek
Aggtelek
Zabvetés köblökben
Zákány András: Borsod, Gömör, Torna megye:
Szendrő (Borsod megye) – Domok-damak (Lex. Loc.) – Agtelek (Gömör megye) – Perkupa (Torna megye) – Ocbodel praedium (Torna megye) (L. Nagy)

Tartalomgazda