HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 057. - No. 006.

Dátum 1671. augusztus 5.
Jelleg

4 illetve 2 oldal, latin nyelvű fogalmazási és annak másolati példánya. Eddig ab jelzéssel.

Szöveg

Urbarium seu conscriptio melyet Zákány István Onód környéki javairól készítettek.
Onód:
Nemesi ház fából, emeletes, szabad korcsmával. Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Rétek nincenek. Gyümölcsös és veteményeskert
Pusztaszeged:
Helye – Szántói részben onódiak, részben bikiek használják. Rétjét nem kaszálják egészen földesúrnak, pénzért veszik az onódi erősség tagjai az officiálistól. Földesúr részére szénahozam – Makkos erdő, nem nagyon nagy, tavaly hízlalt disznók. Malom 4 kőre, jövedelme. Régi kuria kőromjai. – Az erdő mellett elég sok gyümölcsfa. Békési hegyen szőlő, hozama, kapások bére.
Barcza:
15 jobbágy névvel, fiak neve, kora – Állatállományuk: ökrök, tehenek, lovak, borjak, disznók, méhek. Szőleik nagysága kapásokban. Elhagyott telkek névvel. Jobbágyok, akik e telkek földjeit használják névvel. Censust és ajándékot nem adnak. Konyhára karácsonyra tyúkokat adnak. Makkos erdő, ez évben hízlalt disznók. Bevetett köblök, kilencedet adnak földesúrnak. Promontorium után is kilencedet adnak, új ültetés után hetedet. Földesúr tetszése szerint dolgoznak
Ludna:
Makkos erdő, társbirtokosokkal közös.
Ladna:
Egy jobbágy névvel, állatállománya. Sem censust nem fizet, sem vicutáliákat nem ad. NB A fogalmazvány példány csak az első két helységet írja.
Zákány István: (Borsod megye): Onód – Puszta Szeged (praedium) – Barcza – Ludna
Zákány István: Ladna?

Tartalomgazda