HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 057. - No. 004.

Dátum 1670. július 12.
Jelleg

7 oldal, eredeti, latin nyelvű töredék, mellékletekkel.

1. a főirat melléklete, magyar nyelvű 1670-es eredeti 9 oldal és ennek két másolati példánya.– </span>2. A szendrői vár javainak összeírása kelet nélkül.

Szöveg

Inventarium melyet az 1670-es confiscálás során többektől elkobzott javakról készítettek.
Szendrő:
A várban talál rozs, árpa köblök. A városban kocsma, benne hat hordó bor. Malom három kőre. A városon kívül másik malom, szintén 3 köves. A promontóriumon két allodiális szőlő. A szuhai hegyen a várhoz tartozó szőlő. 124 jobbágy, 63 zsellér, 4 puszta telek.
Licze:
Malom két kőre, kallóval.
Kövi:
Egyköves malom, kallómalom két kőre.
Rákos:
Malma egy kőre.
Fábián Farkas részbirtoka:
Szendrő:
Kuria minden tartozékával – A pataki hegyen szőlő. 6 jobbágy, 2 zsellér
Trombitás István részbirtoka:
Szendrő:
Kuria, melyhez két szőlő tartozik. – 4 jobbágy, 3 zsellér, 2 deserta.
Bezenc és Bató helységekben is portioja van. 30 disznó, két tehén.
Melczer Lajos részbirtoka:
Jakabfalu:
Kuria minden tartozékaival – 2 egész telkes jobbágy, 4 féltelkes jobbágy, 9 zsellér. Birtoktörténeti adatok.
Uzfalva:
Nemesi kuria kőből, minden tartozékával. 7 féltelkes jobbágy, 12 zsellér. Provizor neve. Nemesi telken lakó kovács. Vendégfogadó. Malom 3 kőre.
Salgó:
Kőből épített, még nem befejezett kuria. 6 jobbágy, 2 zsellér. Nagyköves malom. Méhkasok
Uszpeklin:
6 egésztelkes, 7 féltelkes jobbágy, 11 zsellér. – Kocsma. – Malom
Tarnóc:
Nemesi kuria minden tartozékával – Méhkasok, búza köblök, hordók. – Losinczy úrnál 7 fejőstehén, két disznó. A serényi hegyen egy exempt szőlő 22 jobbágy, 16 zsellér, 11 puszta telek.
Szerednye:
Öt szőlő. – 22 jobbágy
Barlabás:
Nemesi kuria. – 31 jobbágy 6 további szolga. Malom harmadrésze. Hét szőlő a kászoni és szernai promontóriumokon.
Rebria:
4 jobbágy, 3 zsellér.
Pollyanka:
1 zsellér
Palocza:
7 jobbágy. Puszta kuria.
Figedi Nagy András részbirtoka
Szendrő:
Elfoglalt ház.
Gellien:
Két deserta.
Dobay András és Gábor részbirtoka:
Dobó:
Kuria tartozékaival. Egyköves malom. 12 jobbágy, 17 zsellér.
Több birtokos: (Borsod, Gömör, Sáros megyék)
Zrini Péter bán részbirtokai: Borsod, Gömör megye:
Szendrő (Borsod megye) – Abod (Borsod megye) – Lycze (Gömör megye) (Licze, Liczine) – Kamenany Kövi (Gömör megye) – Rákos (Borsod megye) – Syrk (Gömör megye) (Serke, Sirkowce) (L. Nagy)
Zrini Péter részbirtokai: Kövi
Fábián Farkas részbirtoka: Borsod, Gömör megye: Szendrő (L. Nagy)
Trombitás István: Borsod m.egye: Szendrő
Melczer Lajos Sáros megye: Jakabfalu
Usz István: Sáros megye: Uzfalva – Szentmihály – Salgó – Uszpeklén
Usz István: Uszpeklin
Csernei Pál: Tarnóc
Forgacz Miklós részbirtoka: Szerednye – Barabás – Rebin – Pollyanka – Palocza
Forgácz Miklós: Palocza
Figedi Nagy András: Szendrő (Borsod megye) – Gellien-Gelicze, Gerlicze (UC 57:5) (L. Nagy)
Dobay András és Gábor: Dobó

Tartalomgazda