HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 057. - No. 001.

Dátum 1624. október 29.
Jelleg

7 oldal, latin nyelvű, 2 példányban – eredeti és korabeli másolat – lévő urbarium. Eddig 57/AB jellel.

Szöveg

Urbarium melyet a jelenleg szendrői várhoz tartozó javakról készítettek.
Gerse:
1 féltelkes jobbágy, zsellér 24 – Szőlő, egykori művelőinek száma, hozama, jelenlegi hozama, mióta a németek terméketlenné tették, hiába művelik, tisztek sem tudják a németektől megvédeni. – Malom 3 kőre, azelőtt 6 volt, így sem maradhat meg, új épület kellene. Idegeneknek semmit vagy keveset őröl, német katonák élelmezésére dolgozik. – Szántók – Rét, a kapitány kaszáltatja egy részét, szénahozama. – Serfőző, német katonák részére főz – Szőlőhegy után kilencedet adnak, a német katonák miatt semmit sem jövedelmez. – Újévtől Szt. Mihályig bormérés. – Terményekből jobbágyok kilencedet adnak, katonák, bár bőséges vetésük van, nem adnak. Census: egykor pénzt adtak Szt. Györgykor és Mihálykor. Mivel most a jobbágyházakban katonák laknak, semmit nem fizetnek. Sertéstized helyett fizettek, most nem. Több más, névszerint felsorolt faluval együtt ajándékba ökröt adtak, mert mivel ezek a falvak puszták, nem adnak. Büntetések.
Pelseöchardó
Búzából, árpából, zabból, bárányokból, méhekből kilencedet adnak földesúrnak. – Sertéstized helyett mindenki fizet – 2 jobbágy + bíró – 2 zsellér – 9 deserta – Elhagyott telkek földjeinek használatáért fizetnek. – Censusba előbbi terminusok mellett karácsonyra is fizetnek, egy szekér fát szállítanak, zabot, tyúkokat adnak. – Ajándékot és szolgálatot más falvakkal közösen adnak.
Rosonya:
Szt. Ivánkor elhagyott telkek után fizetnek. Felülcsapó malom 1 kőre, száraz időben nem működik, jobbágyok fizetnek utána. – 15 jobbágy + bíró 6 zsellér 4 deserta
Kurittyán:
Szőlő, egykor földesúré volt, műveletlen. Pálosoknak szántója 3 nyomásban – Rét, szénahozama. – Birtoktörténeti adatok – 1 jobbágy 2 zsellér, 9 deserta
Abod:
Kaszáló, nem mindig kaszálható az időjárás viszontagságai miatt. – 9 zsellér, 10 deserta
Csachalh:
5 féltelkes jobbágy, 1 bíró, 5 negyedtelkes jobbágy, 1 zsellér, 1 libertinus, 3 puszta telek. – Minden termésből kilencedet adnak. Szt. Györgykor és Mihálykor egész telkenként 12 dénárt fizetnek. – Ker. Szt. Jánoskor szintén, Szt. Mihálykor 1 tyúkot, egy köböl zabot, egy szekér fát adnak egész telkenként. Féltelkesek felét adják. – Húsvétra ajándékot adnak. Sertéstized helyett fizetnek 12 denárt.
(Kincstári birtok:) Szendrői várhoz tartozó javak: (Gömör megye): Gerse – Pelseöch Ardo – Rososnya – Gachalk – Kurittyan – Abod – Csachalh

Tartalomgazda