HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 081.

Dátum 1705. február 25.
Jelleg

7 oldal latin nyelvű fogalmazvány az 1692-es összeírás figyelembevételével 1701-ben készült új összeírás alapján.
Melléklet 5 oldal (summarium) fogalmazványok az összeírás előkészítésére, birtoktört. adatokkal. Korábban a b jelzet alatt.

Szöveg

„Extractus” néven aestimatio és javak összeírása. Készítette a Szepesi Kamara Kassai Számvevőszéke a Forgách birtokok kincstár kezére került részéről.
Szeregnye
A várhoz tartozó allodiális szántók, befogadóképességük, előbbi conscriptioban többnek jelöltek, értékük. 6 szekérnyi rét – Szabad korcsmáltatás joga, értéke – Szőlők, értékük, birtoktörténeti adatok megszerzésükre. Borkilenced jövedelme, értéke. – Féltelkek, értékük – Elfoglalt szőlők, értékük
Zavoda
Elhagyott egész és fél telkek, 7 értékük – Zsellértelkek, értékük – Jobbágyok telek nélkül, értékük
Valkaia
Allodiális rét, szénahozama 10 szekérnyi
Ignicz
Vám fele
Czizér
Allodiális szántók, befogadóképességük
Kamarai birtok (volt Forgách javak) Szerednyei uradalom (Ung, Zemplén, Szabolcs, Bereg megye)
Szeregnye – Zavoda – Valkaia – Horlyo – Andrasocz – Lehocz – Göbler – Ignicz – Orlova – Bacsva – Pupka Helmecz Zemplén – Szenna – Solymos – Rebreny – Polianka – Kelecseny – Czizer (praedium) – Rád Zemplén – Szomotor Zemplén – Szenthes Zemplén – Nagy Geress Zemplén – Eszenke Zemplén – Kerektő Zemplén – Öröss Zemplén – Czeke Zemplén – Kisfalud Zemplén – Ladmocz Zemplén – Göngieske Zemplén – Agyagos Zemplen – Barabas – Csonka Papi – Badalo – Kerecsen – Adony – Szalka – Vid – Attya – Hetény – Som – Barkaszo – Véghardó – Musai Zemplén – Csomoria – Dobrony – Davidhaza – Poliana – Bereg m.: Szeregnye – Göblér – Zavoda – Lehocz – Valkaia – Orlyova – Horlyo – Igléncz – Polyana Zemplén – Telek – Eszeny – Ásvány – Epperieske – Nagy Gebőcz – Bezdéd – Dobroka – Bócsva – Végh Ardó – Nagy Musay – Davidháza – Nyir Megyes – Geber – Kocsord – Pali – Angyalos – György Telek – Tunyok, Csenger János Sándor, Parasznya – Solymos – Rebrény

Tartalomgazda