HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 078.

Dátum 1697. május 7.
Jelleg

4 oldal, latin nyelvű fogalmazvány.

Szöveg

„Aestimatio” készítette a Szepesi Kamara kassai számvevőszéke, amely az 1697. január 20. összeírás alapján készült.
Szeregne
Vár, négyszögletes, emeletes, leírása. – Fiscusra eső rész, értéke, régi és új becsára. Pincék, értékük – Allodiális fundus, befogadóképessége köblökbn – Malom tönkrement, 100 ft.-ért kellene reparálni, hozama köblökben, értéke. Korcsmajog társbirtokosok közt megoszlik – Két szőlő, jó műveléskor hozamuk, jelenlegi hozamuk 1 kapás után, értékük. Borkilenced hozama, értéke – Fél telkes jobbágyok, a sok munka miatt elhagyottaknak tekinthetők, értékük. Elhagyott telkek, értékük.
Forgách javak (Ung megye) Szeregnyei uradalom
Szeregnye – Zavoda – Valkaia – Horlyo – Lehocz – Ignecz – Orlyova – Dobroko

Tartalomgazda