HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 054. - No. 054.

Dátum 1672. február 26.
Jelleg

Latin nyelvű 6 oldal egy fogalmazványi és egy másolati példányban. Korábban a, b jelzettel

Szöveg

(Conscriptio) Urbariális adatokkal. Az összeíró nincs jelezve. – Conscriptio. – Elkobzott javak.
Szerednye:
Jobbágyok névvel, fiak neve, kora, deserták. Állatállományuk: ökrök, tehenek, lovak, disznók. Szőleik nagysága, holdakban is. Elvethető köblök. Más falvakban elhagyott telkek is névvel. Minden helységnél tulajdonjog aránya (vagyis hány telke van más birtokossnak) – Jobbágyok (minden faluban) többnyire zabot szoktak vetni, őszit nem. A vár előtt allodium, kerített, szalmával fedve, semmi állat nincs benne. Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, nagyságuk holdban.
Köblér:
Makkos erdő, nagy, más társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók. Tizedet adnak a disznókból. Censusba pénzt, tyúkot, Szt. Mihálykor zabot adnak. Heti 3 napot dolgoznak, akinek nincs igája, gyalog. Csépelni tartoznak, kenyérgabonát kapnak. Szőlőt is művelnek robotban.
Kamarai birtok (Forgách Miklós volt javai)
Szerednyei uradalom. Ung megye.
Szerednie (portio) – Iglencz (portio) – Andrasocz (portio) – Köblér (portio) – Orlova (portio) – Horlyo (portio)

Tartalomgazda