HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 061.

Dátum 1522. július
Jelleg

(Nyomtatásban megjelent: Szeged város története IV. köt.)

Szöveg

Tized és kereszténypénz lajstrom.
Szeged:
A város utcáinak és tereinek felsorolása. Kereszténypénz, fizetők névsora. Terménytizedet adók névsora. Kenyérgabonából, árpából és zabból a tizedet a következő formákban szedik: frumentorum (ordei, avenae) falcastra vel iugera, frumentorum (ordei, avenae) capetiae, frumentorum (ordei, avenae) manipuli. Szőlők helynév szerinti felsorolása. Juhos gazdák névsora, ezek nem fizettek kereszténypénzt. – Összesítés a jegyzék végén: a tizedekből beszedett gabona, árpa, zab és ezek készpénz értéke; tizedszedés közben a lovak által elfogyasztott árpa és zab; a szegedi bíró része a tizedekből; pénzért eladott termények; kereszténypénz összege. – A tizedszedők elszámolása a készpénzkiadásokról: fuvarosnak, lovasoknak; szakácsnak, szolgának; a szegedi esküdteknek, akik segédkeztek a tizedszedésnél; kazalrakónak: "constructori acervi"; a szegényeknek elengedett dézsmák összege "super quos exigi non potuimus", az összeg 95 dénár, korabeli megjegyzés a lapszélen: "Non fuit vestrae auctoritatis."; a két tizedszedő fizetése "pro servitio" 3-3 Fl.; "ad usum ipsorum diebus XVII. personis novem insuper equos quinque exposuerunt 10 1/2 Ft."; a tizedszedésből készpénzben leadott összeg 70 Fl 20 den; készpénzben és terményben beszedett (ill. beszedésre előírt) összeg 97 Fl 57 den; elengedett és kiadásra fordított különbözet 27 Fl. 37 den.
Bácsi püspökség tizedfizető helységei Szeged környékén, Csongrád megye: Zeged oppidum – Taphe – Zenthmyhal

Tartalomgazda