HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 055.

Dátum 1747. szeptember 20.
Jelleg

78 oldal, latin eredeti.
Adatai részben azonosak az UC 50: 52-vel és 53-mal.

Szöveg

"Status oppidi" (Összeírás: subditusok neve, állataik, belsőség, postfundualia, iparosok, úriszék döntései az úrbéres szolgáltatások ügyében.) – Sziget vár és város történetére vonatkozó adatok. Az összeírást elrendelő királyi rendelet.
Sziget, város:
A város kiváltságai. Évi adó összegének rendezése. A város volt birtokainak visszaszerzése. Somsich Antal felállított új malom, amely a Kincstár malma számára károsodást jelent. A városi fundusok telekkönyvi rendezése. Az egyházi hierarchia megszervezése. – A Kamarai Adminisztráció javaslatai a város fejlesztésére: – Szétválasztani a vár és város igazgatását "sicut naturaliter per ipsam palludem (arx) ab ipso oppido et suburbiis sequestratur". A város dolgaiba ne legyen beleszólásuk a kapitányoknak, a város gondoskodjék saját biztonságáról, kapuinak, hídjainak védelméről, a töltések karbantartásáról. A fölösleges katonai és műszaki tisztviselők állományának csökkentése a város terheit is csökkentené. Az útkarbantartási terhek egy részének áthárítása a vármegyére. A város urbarialis terheinek megszabása történjék egyenes arányban a város fejlődésével. Várható jövedelmek: korcsmák, ser és pálinkafőzők, továbbá mészárszékek után; vas, faszén, só, szappan, gyertya, dohány kereskedők árendáiból várható jövedelem. A helybeli rézműves ipar fellendülése, ha megfelelő nyersanyagellátásban részesülnének. A többi kézművesek, a halastó, a teknősbékás árkok, a jégverem stb. után várható városi hasznok. A javaslat szerint az eddigi kétezer forintos városi jövedelem ötezer forintra emelkedne.
Kamarai oppidum, Szigetvár (Somogy megye).

Tartalomgazda