HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 053.

Dátum 1747. szeptember 20.
Jelleg

8 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a kamara pozsonyi számvevősége készített. (Becslés: úrbéres és allodiális bevételek becsértéke.) – Aestimatio az U. et C. 50: 52-höz, egészen a várkapitány birtokainak felsorolásáig, a magánkézben lévő nemesi és az egyházi kézben lévő birtokok aestimatióját nem adja, csak a kincstári kezelésben lévő javakét, továbbá a várhoz tartozó praediumok becslését. – Az adatok azonosak az UC 50: 52-ben felsorolt adatokkal.
Kamarai birtokok (Somogy megye): Szigetvár és város – Szent Lőrinc – Szent Erzsébet – Gonás – Ördöglik

Tartalomgazda