HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 048.

Dátum 1744.
Jelleg

17 oldal latin, eredeti.

Szöveg

(Összeírás), melyet Dullersperg Ferdinánd salis perceptor készített. (Subditusok neve, állataik, postfundualia, mesterségük, a városban lakó nemesek, a kamara tisztviselői, allodiális szántók, rétek, a város szolgáltatásai, regáliák.)
Szigeth:
Lakosok név szerint. Foglalkozások: bognár, kerékgyártó, pék, kötélverő, varga, felcser, kereskedő, csizmadia, kőműves, ács, tímár, gombkötő, asztalos, szabó, szűcs, szűrszabó, takács, cukrász, kovács, fazekas, cserző, vámos. Zsellérek. Chirurgus inquilinus, teloniator et chirurgus. Majorságok, mercator cum allodio, restiarius cum allodio. A nevek magyar, szer és német, akad közöttük török is, Fr. Abdula. Házak száma. Szántók, rétek nagysága. Ló, ökör, tehén, sertés. Nemesek kincstári telkeken, a város közös terheiben nem vesznek részt. – A Kamara alkalmazottai: vámos, provisor, katonák (lovasok) az utak és átkelőhelyek biztosítására. Vármegyei katonaság. A nemeseknek saját allodiumaik vannak a város határában. A város szántói, rétjei. A lakosok a Kamarának nem fizetnek sem censust, sem árendát, sem robotot nem adnak, hanem egyedül tizedet a terményekből. Kincstári területen nincs szőlő, csak a földesúrén, ennek kilencedet és tizedet adnak a szőlők után. Vásárjövedelem. Árendába adott kincstári szántók, rétek, ezek terméshozama és jövedelme. Vámjövedelem. Mészárszék árendája. Judaeus sub protectione "Camerali", árendája. Malomjövedelem. Summa omnium proventuum. Az officialisok járandóságainak levonásával.
Szabács:
Határai, szomszédai. A szomszéd falubeliek használják census fejében. A szántók kapacitása. Ha nem szántják, legeltetésre használják készpénz fejében. A kaszálók használatáért is készpénzt fizetnek. Az erdők makktermése kevés. Irtás-lehetőségek.
Szigetvár fiskális oppidum (Somogy megye): Szabás praedium – Vernyok praedium – Paly praedium – Ördöklik praedium

Tartalomgazda