HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 043.

Dátum 1724. július 20.
Jelleg

4 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio et Aestimatio", melyet Chr. Wagner készített. (Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik, kilenced bevétele.)
Szent Katalin:
Sessiók. Lakosok névsora. Árenda készpénzben. Évi 6 nap igásrobot, évi 12 nap gyalogrobot. Borkilenced. Búza, rozs, zab, tatárka, kukorica kilencedek. Malac és méh dézsma. Sertést nem adnak, mert szegények, eddig kikényszerítették tőlük. Makkerdők kapacitása.
Szatina: Len és kenderdézsmát is adnak.
Praediumok censusa.
Egyszerű fiskális birtokok (Baranya, Somogy megye).
Szigeti és pécsi provisoratus falvai: Szt. Katalin – Szatina
Praediumok, egykor a fehérvári Custodiatusé, most a pécsi káptalan használatában: Hethme – Karaczotfa – Kann – Korpad – Almas – Bükesd – Hellesfa – Hetfehell – Codicsa – Szarandok – Vernyek

Tartalomgazda