HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 031.

Dátum 1712. március 12.
Jelleg

53 old. német, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Paul Wibner készített. (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, művelt terület, török földesúr és családja.)
Ligeth:
Lakosok név szerint, sessiók, fiúk, testvérek. Ökör, ló, tehén, borjú (ló nincs), sertés. Halászat. Szomszédok. Szántóterület, nagyság és minőség; kaszálók szénahozama; művelt és műveletlen szőlők. Bérfizetés készpénzben, kincstárnak készpénz árenda, keresztény földesúrnak török időben "jus Hungaricum"-ért egy pár csizma, török földesúr név szerint. Kilencedek: búza, árpa, rozs, zab, kukorica, köles. Malom. Távolság lakott helyektől, halászat, szomszédok, szántók, rétek, erdők, romépületek (templomok).
Nagyfalu:
Keresztény földesúrnak jus Hungaricum-ként készpénz, termény, bor, méh, sertés tizedek.
Ocsard: Keresztény földesúrnak csizma v. papucsszolgáltatás.
Gilvanfa: Termények között kukoricatized is van.
Vaskapu: Rom várkastély.
Bessencze:
Most a kincstáré. Készpénz árenda, kilenced und "Klein Zehendt".
Babarcz: Apácakolostor romjai, urasági pincék, szőlők.
Bottyan: Zsindelykészítés az erdőkben.
Györgyesi: Pálos kolostor romjai.
Baranya és Somogy megyében lévő falvak, Lengyel, Draskovics, Pető családok és mások birtokai.
Ligeth Lengyel J. keszthelyi Marocz és Warga kapitány. Praediumok:
Mocsillak – Kapassy – Hossicza – Magosch – Also Warga – Schibrig – Kaptolon – Oroszlo – Nagyfalu – Ocsard – Kisasszonfa – Gilvanfa – Bazdan – Also és Fölső Vasskapu seu Beike
Draskovich birtokok:
Ternyelő seu Ket Ag – Berki praedium – Nezer praedium – Nemes Apati praedium – Paly praedium – Szarakszek praedium – Ag Tellek praedium – Haraszti praedium
Pozsonyi klarisszák birtokai:
Bessencze – Paprad praedium – Bogad praedium – Szalan Tellek praedium – Tottfalu praedium – Topor praedium
Baranya megye, Pető László birtokai:
Zaik – Wőrsond – Kellincshe – Magyarod – Komlo – Babarcz – Nadicza praedium – Lik Tott praed. – Gyak praedium – Maraz praedium – Magyarod praedium – Körtfes praedium – Bacsfa praedium – Hazzud praedium – Szürdekken praedium – Kökönyős praedium – Görgetek praedium – Szt. Imre praedium – Szapok praedium – Also Jánok praedium – Fölső Jánok praedium – Bottyán praedium – Csipan praedium
Pálosok birtokai: Györgyesi deserta – Haimas deserta – Anyavár deserta
Széchenyi György birtokai: Romonja – Shemeye praedium
Matusek András győri prépost:
Bakocza – Biztricze – Szt. Kathalina – Szatina – Hainas – Hethmen praedium – Okorvöldgye praedium – Almas praedium – Azdi praedium – Vitoragh praedium – Gobics praedium – Kaman praedium – Ordok Lika praedium – Hertelent praedium – Batkocza praedium – Szt. Lelek praedium – Korpas praedium – Bekesd praedium – Erdes praedium – Megyesfa praedium – Kethell praedium – St. Marton praedium – Kaan praedium – Platina praedium – Karaczotfa praed. – Erszik praedium – Kővesd praedium – Pogany praedium – Csette praedium – Szabas praedium – Főllye praedium – Patak praedium – Győrőfő praedium – Lapsz praedium – Cseben praedium – Szt. Domjan praedium – Szágy praedium – Szarandok praedium – Schajago praedium – Lossnicza praedium – Bük Aly praedium – Kőbbi praedium – Ibafa praedium – Therecske praedium – Hetfehel praedium – Nagy Kőesd praedium – Veg Agh praedium – Nyaros praedium – Papran Kőesd praedium
Csapaki László és Jankovics család birtokai:
Gyeno – Győmolcsin – Szent György – Mint Szent – Szent Marton praedium – Egyetfa praedium – Farkasfa praedium – Pigyoka praedium – Szénássi praedium – Tormasi praedium – Bozofa praedium – Kis Lak praedium – Lőcske praedium – Vernyak praedium – Budisa praedium – Gudsissa és Pali praediumok
Jegyzetben: (ism.) Megyer deserta most Eszterházy (az összeíró szerint "sine ullo jure possidens").
Gróf Brainer, gróf Pálfi, a Nádor és a pécsi káptalan között folyó birtokviták, a vitás helységek felsorolása.
Gróf Brainer: Szarakszek, Pali, Ak Tellek, Logad, Tottfalu, Szalan, Tellek Topor.
Gróf Pálfi: Alsó és Fölső Vaskapu seu Beike és Nezer.
Nádor: Marocz, Mönkőnyős, Toffi, Hozsi, Szo, Követkut, Kozor, Also Varga.
Pécsi káptalan: Semenye, Kökönyö, Szt Imre, Görgetek, Bottyan, Csipan, Also et Fölső Janok, Kaptolon, Hertelent, Kaan, Koryad, Alsó és Fölső Kövesd, Erszik, Karaczotfa, Szellarton, Kethel, Nyaras, Bükösd.

Tartalomgazda