HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 018.

Dátum 1684. december 6.
Jelleg

4 old. lat., egyszerű másolat, a dátum a praesentálásé.

Szöveg

"Extractus" (Összeírás: régi urbariumból az úrbéres szolgáltatások.)
Almas:
Nagybőjtben lenmag szolg., húsvétkor bárány. Egyéb szolgáltatások: sajt, tojás, tyúk, hízott ökör (közösen), liba. Termény, bárány, malac, tyúk és káposzta tizedek. Len és kendertized helyett vastag és vékony vászon szolg.
Luczka: A provizoratus kívánsága szerinti robotok.
Letanocz: Kötelező szántás.
Tergarth:
Közösen készpénz árendát fizetnek. Juhtized. Sajt "a singulis tuguriis", libát és tyúkot "bene saginas" adnak Szent Mártonra. Malom és vámjövedelem.
Vernar:
Hevederpénz, 10-edek árendában.
A szepesi prépostság javai (Szepes megye):
Almás – Luczka – Pawlan – Letanocz – Tergarth – Verhar – Olsavicza – Repas – Vidernik – Nagy Szalók – Smizan – Teplicze – Schavnik – Csötörtökhely – Lőche

Tartalomgazda