HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 017.

Dátum 1682–1683.
Jelleg

100 old. latin, eredeti és másolat összekötve.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Furár Dániel készített. (Összeírás: állatok, allodiális épületek, berendezésük.)
Leuchovia, Lőcse: A jezsuita kollégium leltára. Városszéli kertek.
Szepesváralja: A residentia leltára. Allódium istállókkal.
Kolbach:
Allodium gazdasági épületekkel, szántók és rétek. Jobbágyok név szerint, zsellérek név szerint, subinquilinusok. Sessiók, ló, ökör. Allodiális munkák, borszállítás. Készpénz árenda a sessiók után. Húsvéti ünnepekre közös bárány. Zsellérek a jobbágyszolg. 1/4-re kötelezettek. Subinquilinusok leveleket hordanak, kertet gondoznak.
Kolcsov:
Jobbágyházból és sessióból földesúri allodium, káposztáskertek. Deserták az allodiumhoz csatolva.
Tamásfalva:
Allodium gazdasági épületekkel. Gyümölcsös és káposztáskertek. Szántók és rétek. Az arnoldfalviakkal együtt dolgoznak az allodiumban, ünnepekre közös borjúajándékot adnak. Egyébként jobbágy és zsellércensus készpénzben.
Leukocz:
Nemesi kúria gazd. épületekkel. Allodium, veteményes és káposztáskert. Szántók 3 nyomásban, rétek. Pásztorsággal szolgáló jobbágyok.
Ujleszna:
A földesúri kúriának szolgáló jobbágyok. Elszegényedés háborús károk miatt, állat és terményhiány.
Maldur: Vászon és tilolt len szolgáltatás.
Késmárk:
Városi ház hozzátartozó szántókkal és rétekkel. Városon kívül allodium, istállókkal és csűrökkel. Káposztáskert.
Alsó Labs:
Allodialis munkák, borszállítás. Ácsmesterséggel szolgáló zsellérek. Kvártély-szolgáltatás: zab, árpa, rozs, komló.
Todtfalu:
Nemesi kúria. Gyömölcsös és káposztáskert. Allodialis szántók és rétek. Termények: árpa, zab. Állatok: fejős tehén, ökör, sertés. Szárnyasok: pulyka, liba, tyúk.
Dományfalu: Téli rozsvetés.
Richwaldt:
Allodium gazdasági épületekkel. Termények csépeletlenül: rozs, árpa, zab. Téli gabonavetések, szénaállomány, káposzta hordókban, len és kender manipulusokban.
Richwaldt.
Állatállomány: növendékmarha, juh, szárnyasok: liba, tyúk, kappan. Konyhaszolgáltatás: liba, tyúk, tojás. Serfőző mesterséggel szolgál.
Felső Szalok: Malom terményszolgáltatása.
Almás: Nemesi kúria. Gazdasági épületek istállókkal. Szántók, rétek.
Capostafalva:
Lakosok név szerint. Sessiók, ló, ökör. Deserták, zsellérek. Község malma. Molnárok mesterséggel szolgálnak, sertéshízlalás. Vashámor.
Gölnicz: A nemesek is együtt adóznak a bányaváros közösségével.
Remethe: A bányavárosok molnárai ácsmunkával tartoznak a várnak.
Klukno:
Földesúri allodium gazdasági épületekkel. Termények: rozs, árpa, tatárka. Vermelt rozs és zab. Kazalban: tatárka, rozs. Allodium állatállománya: tehén, borjú, juh, kecske, ökör, sertés. Malom terméshozama. Hízlalás, kenderszolgáltatás. Jobbágyok, zsellérek név szerint. Sessiók, igásállatok. Készpénz census; robot heti 3 nap; ketten adnak egy császármadarat.
Vitéz:
Kastély gazdasági épületekkel; gyümölcsös, káposztás, zöldséges és komlós kert. Szántók és rétek 3 forgóban. Malom, halastó. Vetések: rozs, búza, árpa, zab eperjesi köbölben. Allodiális munkák. Konyhaszolgáltatás: tyúk, tojás.
Osztrowzan: Földesúri allodium szántókkal és rétekkel.
Almás:
Lakosok név szerint. Sessiók, fiúk. Ló, ökör, juh, kecske, tehén, sertés. Zsellérek és negyed sessiósok. Subinquilinusok "demesari" dicti, akik censust nem fizetnek, mert a házhoz tartozó kertjeikben kívül más földjük nincs, az urasági kerteket művelik, leveleket hordanak, mezei munkáknál segédkeznek. 1681-es terméseredmények: búza, rozs. Allodium, gazdasági épületek; gyümölcsöskert, káposztáskert, terméshozam; gyalult káposzta hordókban. Zabvetés kapacitása. – Malmok terményhozama, ha az őrlés a vízhiány miatt kevés, kedvezményeket kapnak. A molnárok mesterséggel is szolgálnak. Serfőző árpafelhasználása, termelése, a serfőzőmester járandóságai. Robot: ketten fognak egy ekébe és minden nap robotolnak. Aki maga fog be csak 3 napra köteles. Negyedes sessiósok heti 3 nap gyalogrobottal szolgálnak, de ha maguk helyett "minorem famulum" küldenek, az minden nap köteles robotolni. Közös szolgáltatások: készpénz, lenmag, bárány, tojás. Örökmegváltás kp-zel, sajtszolgáltatás helyett tyúk vagy kalács. – Termény, bárány, liba, tyúk, csirke, méh 10-edek. Káposzta és kender 10-ed. Csirke 10-edek helyett tyúkot is adhatnak. – Allodium állatállománya: tehén, sertések otthoni hízlalásban, sertések malomi hízlalásban, malacok, tojáson ülő tyúkok és libák, tyúkok apró csirkékkel. – Az allodium leltára: Bor-ecet, bor seprő, hintó, "kantar szőgyelővel", "farmatryngal karmazin börbül", párduc, medve, róka-bőr, szőnyegek, "fekete hiuszal bélelt mente", rézedények, rostélyok, "pléch, akiben kalaczot sütnek".
Pavlena:
Allodium. A majoros járandóságai kp, gabona, borsó, saru. Juhászat, a bacsó járandóságai: kp, gabona. Bocskor és hús járandóság helyett készpénz ruhaposztó, süveg. Allodiális szántók és rétek hely és méret szerint. Szolg.: újévi tyúk, húsvéti bárány és tojás, pénteki tojások. Vörösfenyő erdők.
Letanovecz:
Inscriptionalista nemes egyben procurator. Vastag és vékony vászon szolgáltatás.
Tergarth:
Juhtized, Szent Mártonra "jól hízott liba és tyúk", fogoly és őz szolgáltatás, minden "ház" után sajt (a "tugurium" jelentheti a juhászok kalibáit is).
Vernar:
Juhtized, őzszolgáltatás, hevederpénz, sajt megváltás.
Hernad Petri:
Három forgó, minden forgóban egy-egy sessióhoz 3-4 köblös szántó, 1-2 fuvarnyi rét. Irtások. Sessiókhoz tartozó szőlők. Szőlők a földesúr számára. Földesúri rétek, szénahozamuk. A robotot közösen készpénzzel váltják meg. Só és sózott hal szállítás szolgáltatások helyett. Tizedek minden sessió, irtások és szőlők után. Őzajándék. Makkerdők kapacitása.
Ostropatak:
Nemesi kúria, allodium. Szántók kapacitása: gabona, kender, tatárka. Takácsok a lakosok között.
Szepesváralja:
A residentia leltára. Borok (liszkai) általagban és hordókban, aszu borok. Termények (szepesi köböl): rozs, abajdócz, árpa, rozs, zab. Kősó, ökörbőr, vető ("költő") búza és zab, tavaszi rozs és búza, borsó, komló, szalonna, háj. Az "armarium házban" lószerszám, nyereg, hám, ónedények, tálak, anabaptista gyümölcstál, hintópárna, lámpa, fogas, orvosságok, szappan táblában, száraz nyelv és hús, sáfrány, kendők, lepedők, vásznak, zabla, karvas, hálók. Csépeletlen rozs, árpa, zab; szénaállomány; tehén, ló, tyúk, pulyka, liba (tojáson).
Thököly Imre részére foglalt javak, Szepes megye:
Jezsuita javak: Leuchovia – Szepesváralja – Kolbach – Kolcsou – Tamásfalva – Arnótfalva
Hoffmann György birtokai: Leukocz – Uj Leszna
Károlyi László javai: Holomnicza – Topporczik praedium – Maldur – Szentgyörgy
Sennyei Albert birtokai mint Károlyi Lászlónál
Vitalis-testvérek birtokai: Csengő – Kesmark
Labsanszky János birtokai: Alsó Labs – Felső Labs – Smerczina praedium – Magura praedium – Bukowinka praedium – Kriza praedium – Lendak
Pothurnyai Balázs javai: Todtfalu – Domanyfalva – Richwaldt – Maldur – Planfalva – Felső Szalók – Olsavicza – Podpracz – Pongraczfalu – Almas
A Kincstár birtokai, Szepes megyében: Capostafalva oppidum – Quintoforum oppidum – Nagy Szalok oppidum – Odorin oppidum – Danisocz oppidum – Willbach oppidum
Bányavárosok: Gölnicz – Remetthe – Swedler – Helczmanocz – Kojsso
Berényi Györgyné birtokai: Klukno – Richno – Hrisocz – Zakarocz – Miklósfalva – Szedlicz – Folkmar
Bertóthy Gábor birtokai: részben azonosak Berényi Györgyné birtokaival, továbbá: Vitéz – Frics – Siadlar – Osztrowzan – Siroka – Owcza
Szepesi káptalan birtoka: Szepesváralja – Almás alis Jablunye – Luczka – Pavlan – Krigo praedium – Letanovecz alias Letanfalva – Repas – Vidernik – Csötörtökhely – Kapusztafalva – Nagy Szalók – Smisan – Teplicze – Scavnik – Leutsovia – Gyöngyös – Tergarth – Vernar – Hernad Petri – Rodvan praedium – Ostropatak – Vanyisköwcza alias Janosfalva – Berthot – Hrapko – Nagy Vitéz – Kis Vitéz – Lőcse (a kollégium javai)

Tartalomgazda